Saturday, September 3, 2011

SHIRK SE DOOR RAHO(HZ IBRAHEEM AS KI NASIHAT)

Bismillahirrahmanirraheem"Aur kitab May Ibrahim Ka Zikar Karo, Wo Sache Nabi The, Jab Unhone Apne Baap Se Kaha, Abba Jaan Aap Kyon Uski Ibadat Karte Ho Jo Na Sunta Hai Aur Na Koyi Fayada De Sakta Hai,

Ay Abba Jaan Mere Paas Wo Ilm Aagaya Hai Jo Aap Ke Paas Nahi Hai.

Mere Peeche Chale, My AapKo Seedhi Raah Par Le Chalunga.

Ay Abba Jaan Shaitan Ki Ibadat Na Kare, Shaitan To Rehmaan Ka Naafarman Hai"Quran 19 :41-44


BY: SHAHBAAZ HUSSAIN