Saturday, September 3, 2011

BAIT-E-RIZWAAN


Bismillahirrahmanirraheem
BAIT-E-RIZWAANHujur salallahu alaihi wa sallam jab Medina se Haj karne ke liye Makkah gaye to Makkah ke quffar laraiy ke liye tay yari me lag gaye. Hujr s.a.w ne hajrat Usman raj. Ko doot banakar bheja quffar ke paas. Quffar ne onhe bandi bana liya aur khabar aaye ke Hj. Usman shahid ho gaye. Ye khabar sunkar Hujur s a w ko bahut sadma laga aur ek darakht ke niche baith gaye aur kahe- Aaj kaun marne ka ahad karta hain? Ye sunkar kar sab musalman ne hujur s a w ke hath par hath rakhkar marne ka ahad kiya ispar ' wahiy' aaye ke khuda in musalmano se bahut khush howa. Jinhone hujur (saw) ke hath par marne ke beyat ke ye beyat Allah ke rajaa hasil karne ke liye ke gaye thi isliye ise Bait e rizwan kahte hain.