Thursday, September 29, 2011

SHAITAAN KE AWLIYA (IKHWANUS SHAITAAN)
BismillahirrahmamirraheemSHAITAAN KE AWLIYAHar musalman ka aqeeda yah hai ki insaano ne apne saathi bana rakhe hai jin par wah ghaalib aa chuka hai aur allah ki yaad se unko ghaafil kar diya hai, buraai khoobsurat andaaz me unke saamne pesh karte hue jhoot unke dil me daalta rahta hai, aise log haq baat sunne se bahre hain, haq dekhne se unki aankhen andhi hain ye log puri tarah shaitaan ke sarparast ho chuke hain, uske ahkaam ko maante hain, buraayi acchaayi ki bhes me unko nazar aati hai, buraayi ko bhalaai bana diya aur bhalaai ko buraayi, ye log har baat me allah ke waliyon ka zid aur ulat hai, we ek allah ke saathi hain to dusre allah ke dushman, unko allah ki muhabbat haasil hai aur usko raazi karne ki koshish karte hain to dusre allah ko naraaz kar rahe hain aur unpar allah ki lanat aur azaab hai, agar ye allah taala ke dushman kabhi hawa me udte hain ya paani ki satah par chalkar dikha Dete hain to yah allah ke un dushmano ko "istdaraaz" aazmaaishon ke liye mohlat haasil hai aur ya phir shayateen apne saathiyon ke saath dosti ka haq ada karte hain, is aqeede ki buniyad ye daleelen hain


allah taala irshad farmata hai:


"aur jo log kufr karte hain unka saathi taghoot(shaitaan) hai, unko roshni se nikaal kar andheron me le jaate hain, ye log jahannum wale hain usme hamesha rahenge"


(baqarah 257)


aur farmaya


" shayateen apne saathion ke dil me (chhupi hui baaton) daalte hain taaki we tumhaare saath bahes karen, lekin agar tumne unki farmabardari ki to mushrik mese ho jaaoge"

(anaam 121)


aur farmaya


" aur jis din ham un sabko ikattha karenge, kahenge aiy giroh Jinn ! Tumne bahut se insaan gumrah kiye hain aur unke saathi insan kahenge: aiy hamare rabb ! Hamne ek dusre se faayeda hasil kiya hai aur ham apni muddat ko pahunch gaye jo tune hamare liye muttayyan kiya, allah taala Farmayega , tumhara thikana jahannum me hai usme hamesha rahoge magar jo allah chaahe"


(anaam 128)


aur farmaya


" aur jo (rahman) ki yaad se gaafil hai ham uspar shaitaan thop dete hain, isliye wah uska saathi hai aur ye shayateen unko(seedhe) raaste se rok dete hain aur ye samjhte hain ki ham theek raaste par ja rahe hain"


(zukhruf 36-37)


aur farmaya


"beshak hi hamne shayateen ko imaan na lane walon ka saathi aur dost bana diya hai"


(araaf 27)

aur irshad hai" beshak unhone allah ke siwa shayateen ko dost bana liya hai aur samjhte hain ki sahi raah par chal rahe hain"


(araaf 30)


aur farmaya


" aur hamne unke liye saathi mutaiyyan kar diye hain jinhone unke aage aur peeche (ki badkaariyon) saja kar dikhaaya"


(fussilat 25)


aur farmaya


" aur jab hamne kaha ki adam ko sazda karo, phir unhone sazda kiya siwaaye iblees ke, yah jinno mese tha, apne parwardigaar ke huqm me nikal Gaya, kaha to tum mujhe chhodkar usko aur uski awlaad ko dost bana chuke ho aur ye to tumhare dushman hain"


(kahf 50)


aap (sws) ne bhi is andaz ki malumaat karaayi hai, ek din aap(sws) ne taara(star) dekha jo kisi ko maara gaya tha, phir roshni hui to aap(sws) ne saathiyon se mukhatib hokar farmaya:-" jaahili daur me tum is baare me kya kahte they? Saathiyon ne jawab diya ham kahte they:- koi bada marr gaya ya koi bada paida huwa hai, aap (sws) ne farmaya: kisi ki maut par yah nahi feka jaata aur naahi kisi ki zindagi par, hamara rabb jab kisi baat ka faisla karta hai to arsh wale tasbih karte hain, phir unse kareebi aasman waale tasbih karte hain aur isi tarah unse neeche wale, phir aasmaane duniya par tasbih ka shor pahunchta hai to allah ke farishte ek dusre se poochte hain , allah ne kya faisla farmaya hai?? We ek dusre ko batate hain aur yah baat aasmaane duniya tak pahunch jaati hai, shayateen Shayateen wahan se baat churaate hain aur neeche zameen par apne saathiyon ki taraf fekte hain jo baat sahi pahunch jaati hai wah haq hai magar wah usme(apni taraf se jhoot ka) izaafa kar dete hain

(muslim, ahmad)


" nazoomiyon ke baare me aap(sws) se poocha gaya to aap(sws) ne farmaya yah kuch bhi nahi, saail ne kaha : kabhi kabhi yah aanewaali baat(future) batate hain aur wo sach saabit hoti hain, aap(sws) ne farmaya: yah sacchi baat jinno ne aasmaan se jhapti hain jo apne saathiyon ke kanon me daal dete hai aur wah uske saath saikdon jhoot mila dete hain

(bukhari)

" tumme se har ek ke saath uska saathi muttayyan hai"

(muslim)