Monday, September 19, 2011

GAAYEBANA-NAMAZ E JANAZA PAR MUQALLIDEEN KA AITRAAZ

Bismillahirrahmanirraheem
GAAYEBANA-NAMAZ E JANAZA PAR MUQALLIDEEN KA AITRAAZ:
Gaaybana namaz e janaza padhne par najjasi ke kissi se daleel li jaati hai yah kissi sahih bukhari(1245,1318,1320,1327,1328,1333,) aur sahih muslim (951) me maujood hai,Sahih bukhari aur wagerah hadith ki kitabon me yah waqeya marwi hai ki habsha me najjasi ki wafaat hui, aur madeena me rasoollullah(sws) ne sahaba ho hamraah lekar uski namaz e janaza padhai, isse malum huwa ki mayyit ki gaayebaana namaz e janaza padhi ja sakti hai, yahi imam shafai rh, imam ahmad bin hambal rh, aur jamhoor salaf ka maslak hai, kisi sahabi se iski manahi marwi nahi, kuch log jinhone yah hadith qubool nahi ki unhone tarah tarah ki qaiden , sharten, bahane taraashe hain, lekin yah sab sirf apne aqli soch hai, shar'an unki koi daleel nahi,maslan kaha jaata hai ki yah amal nabi(sws) ke saath khaas tha, magar yaad rahe ki nabi(sws) Ka har amal poori ummat ke liye uswa wa namoona hai, isliye aapka koi amal aapke saath us waqt tak khaas nahi qaraar diya ja sakta jab tak ki uske khaas hone ki koi saaf daleel na ho, aur us amal ke khaas hone ki koi daleel nahi,yah bhi kaha jaata hai ki aapke liye najjasi ki mayyit se parda hata diya gaya tha,

magar ek to iski koi sahih riwayat nahi, dusri , agar parda hata bhi diya gaya ho to yah khaas hone ki daleel nahi ban sakta, kyonki ek to is baad ki koi daleel nahi ki parde ka hataya jaana hi is namaz ke sharai hone ki buniyad thi, dusre nabi(sws) ne gahan(eclipse) ki namaz padhai, dauraane namaz aapko jannat aur jahannum dikhaayi dikhlaayi gayi,

kya koi kah sakta hai ki aapke baad kisi ko jannat ya jahannum dikhlaayi jaayegi isliye gahan ki namaz aapke saath khaas hui, aur kisi aur ke liye sharai nahi.


Yah bhi kaha jaata hai ki yah namaz nabi(sws) ne sirf najjasi ke liye padhi, dusre Sahaba ki wafaat hui aur aapko khabar bhi mili,

magar aapne unke namaz e janaza gaayebana nahi padhi, magar yah bhi sahih nahi, kyonki najjasi ki wafaat par jab 9 hijri me yah namaz e janaza mashroo hui, aur us waqt se aap(sws) ki wafaat tak aapko door daraaz kisi sahabi ke wafaat paane ki koi khabar nahi milti, balki usse pahle ke dino me bhi shaheed hone walon ke elawa kisi aur door daraaz wafaat ka zikr mushkil se mil sakega, aur agar kisi ki wafaat hui bhi ho, aur aapko uska pata bhi huwa ho, aur phir bhi aapne uski gaayebaan namaz e janaza na padhi ho to yah zyada se zyada ki baat ki daleel hui ki namaz e janaza gaayebaana chhodi bhi ja sakti hai, khaas ki daleel na hogi, baaqi rahe shaheed to zyadatar unki namaz e janaza hi nahi padhi jaati thi.Yah bhi kaha jaata hai ki najjasi aisi jagah mara jahan ko namaz e janaza padhne wala nahi tha.

Magar seerat nigaaron ne likha hai ki makka me habsha Ki ek jamaat ne aakar imaan qubool kiya tha , jis par " wa iza samiu ma unzil alar rasooli" aur dusri ayat nazil hui (seerat ibne hisham 2/605 kutub tafseer) phir madeena me bhi unki ek badi momin jamaat tashrif laayi thi( tafsir tibri ibne katheer ), sudoor hai ki itne musalman apne badshah shakhs ko bila namaz e janaza dafan kar den, isliye muqallid ka ye bhi daawa sahih nahi