Monday, September 19, 2011

REPLY TO KAMRAN JAN(DEOBANDI)

Bismillahirrahmanirraheem
AQALMAND DEOBANDI(KAMRAN JAN) KE SAWALON KE JAWAB:DEOBANDI--Q4. Taqleed ko kuch log Na Jayez kehte hain. Is silsile me Qurani Aayaat bhi pesh karte hain.?DEOBANDI KHUD ANS. DE RAHA HAI--A4. Taqleed ki 2 Qisme hain. Ek Jayez dusra Na Jayez.


SALAFI: WAH RE MUQALLID ZARA TAQLEED KI DEFINITION TO BATANA LUGAD SEDEOBANDI--Jis tarah Lughat ke aitbaar se Kutiya ke Doodh ko bhi doodh hi kaha jata hai aur Bhains ke doodh ko bhi doodh kehte hain.


SALAFI: HAAN ISME GHALAT KIYA HAI KYA BHAINS KE DHOODH KO TU COLDDRINK BOLTA HAIDEOBANDI--Ghair Muqallideen Kutiya aur Bhains ke doodh me faraq nahi karte.SALAFI: HAM HADITH SE FARQ KARTE HAIN AGAR KUTIYA KA DHOODH HALAL HO TO HADITH SE BATA MUQALLID


DEOBANDI--Inko bas Doodh peene se matlab hai.


SALAFI--QAYAAS SE TUM KAAM LETE HO HAMKO TO HADITH SE MATLAB HAI SHAYAD TUM PEETE HOGE


DEOBANDI--Agar Koi shaqs aise Mujtahid ki Taqleed kare jo Kitabo Sunnat ko behtar samajh sakta ho toh bila shuba' ye Taqleed Jayez hai.SALAFI--WAH RE WAH TERA JAWAB NAHI MUQALLID 4 IMAM BARHAQ TO EK KO KYON PAKDA HUWA HAI CHARON KI TAQLEED KYON NAHI KARTA...

AGAR TU HAQ PAR HAI TO 3 IMAMON PAR JAHANNUMI KA FATAWA LAA DEOBAND SE


DEOBANDI--Allah ta'la ka irshaad hai: "..uski raah chalna jo Meri taraf jhuka hua ho.."


SALAFI--PURI AYAT WITH REF QUOTE KAR AUR SURAH NISA AYAT NO 59 OR 69 BHI PADH LE TAQLEED KA JANAZA NIKAL RAHA HAI BACHAA LE


DEOBANDI--Ye Allah ta'la ka hukm hai. Ghair Muqallidee n ya toh is ayat ka inkaar kar dein ya phir ye sabit karein ke 4 A'imma, Allah ta'la ki taraf nahi jhuke yani Mu'mineen ke Raaste par nahi the..


SALAFI--KYA AIMMA SIRF 4 HI AAYENGE MAAN LO AANE WAALE WAQT ME EK AUR PAIDA HO GAYA TO USKA KYA HUQM HOGA USKI TAQLEED KYA WAJIB HOGI...

KYA QURAN ME HAI KI 4 HI AIMMA AAYENGE YA HADITH DIKHAADE


DEOBANDI--Kin Masaail me Mujtahid ki Taqleed kee jayegi.?


DEOBANDI ANSWER HIMSELF--Sirf Masaail e Ijtihaadiy a me ya'ni sirf Un Masaail me jinka Hukm Quran wa Ahadis me Sirahtan (Clear) moujood nahi


SALAFI--IMAMAT KA MUSTAHIK WO HAI JISKA SATAR(PRIVATE PART) CHOTA HO AUR BIWI KHOOSURAT HO..

(FIQH HANAFI)

AGAR KUTTA BARTAN ME MUH DAAL JAAYE TO 3 BAAR DHULO

(FIQH HANFI)

KAABE KE CHHAT PAR NAMAZ PADHNA JAYEZ HAI !!

(FIQH HANFI)


NAMAZ ME 1 FEET KI DOORI

(FIQH HANAFI)


MAA, BAHEN KHAALA FUFI, NANI, SE SHADI JAYEZ

(FIQH HANAFI, FATAWA ALAMGIRI WA FATAWA QADHI KHAN)

ETC ETC...

KYA YE SAB ME IKHTELAAF NAHI.....

AUR SUN RAFULYADAIN HANAFI FIQH SE BHI SAABIT HAI JANAB KAHAN SO RAHE HO JAAG JAAO


DEOBANDI REGARDING RAFULYADAIN--Ghair Muqallid Aalim Nawab Siddiq Hassan ne Abu Dawood ke hawale se Hadis e Mua'z Razi Allahu Anhu ke baare me farmaya ke ye Mash' hoor Hadis hai aur farmaya Ke Hadis e Muaz rz. me Ijtihad ka Maqaam Muta'yyan hai, Ke Jo masla Sirahtan Kitab o Sunnat se na mile iska Hukm Raai aur Ijtihad ke Usoolo se Kitabo Sunnat se Mujtahid ukhaz karega.

[Ar Rouzatun Nadiyah 3/246]


SALAFI-- HADITH WA SUNNAT SE NA MILE TAB AMAL KAROGE NA RAAYE PAR.... TUM TO HADITH DEKHKAR HI ANDHE AUR MUNKAR HO JAATE HO AUR JAANWAR( SURAH ARAAF 179) BAN JAATE HO...


DEOBANDI---Mujt ahideen, Qur'an wa Ahadis se kis tarah Masaail ka hal nikaal kar apna Mazhab ya Usool banate hain.?


DEOBANDI HIMSELF---Mujta hideen, DALEEL par amal karne ke liye 3 Baton ki Tahqiq karte hain.

1. Daleel (Hadis) jis se Hukm sabit kiya Jata hai Wo Khud sabit aur Sahih ho.

SALAFI-- BESHAK


2. Is daleel se Jo samjha jata hai, wahi Murad e Rasool Sallallahu Alyhi Wa Sallam ho. Ma'na wa Matlab Muraad e Rasool (Sws) ke khilaf na ho.

SALAFI-- BESHAK


3. Agar is Daleel (Hadis) ke muariz (khilaf) Koi Aur Hadis ho toh us Ta' ruz aur iqtilaf ko door kiya Jaye.


SALAFI-- BESHAK YAH TARUZ AUR IQTILAAF DOOR HO CHUKA HAI LEKIN TUM AANKH WAALE ANDHE BANE HUWE HO


DEOBANDI---Hazraate Muhaddisee n Rahimahumullah ne pehli baat ki Tahqeeq me apni Sari Umr guzaar di.


SALAFI-- BESHAK!!
TABHI TO KAHTA HUN SAHIH BUKHARI MUSLIM KI HADITH KO SEENO SE LAGAKAR AMAL KARO AUR FIQH KE PEECHE MAT BHAAG...

KYA IMAM ABU HANIFA MUHADDIS THEY JO TU UNKE PEECHE BHAAG RAHA HAI ANDHON KI TARAH AGAR MUHADDIS THEY TO UNKI KITAAB AUR UNKI JAMA HADITH KAHAN HAIN??


DEOBANDI--Aur Murad e Rasool( sws) ko samajhne aur Rafa' Ta'ruz ko Mujtahidee n/ Fuqaha ke hawale kar diya.


SALAFI-- BESHAK


DEOBANDI--Ghair Muqallideen, Rasoolullah SAWS ki ita'at ke Naam par Na Ahlo ko bhi Ijtihad ki da'wat dete hain aur Phir apne Mullaon ki Andhi Taqleed me laga dete hain.


SALAFI-- ULTA CHOR KOTWAAL KO DAANTE