Saturday, February 22, 2014

SHAAM (SYRIA) ME BIGADTE HAALAT AUR NUSAIRION KI BARBARIYAT
Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakaatahu

Mulk e Shaam me musalmano ko qatl karne waale Nusairiyon ki haqeeqat.........
Nusairi (Shiyat ka ek Naapaak firqa) ...
1. Jiska baani Muhammad bin Nusair Nameeri hai......Jo shiyon k 11th imam Hasan askari ka ek ghulam tha

2. 270hijri tak yeh mardood Nusairiyat k marjaah raha aur Iraq k shaher Saamra me palta raha..

3. Nusair nameeri (Maloon) ne nabuwat ka daawa kiya Aur kehta tha Hazrat Ali Rabb hai (Nauzbillah) ....Aur hazrat Ali ne hi usse Nabi banakr bheja hai (Lanatullahi alal kaazibeen)

4. Nusairiyon k kuch firqe bane jaise
a) Mulaahdah
b) Qaraamtaah
c) Baatniyah ismailiyah
d) Kharmiyaah
Aur bhi 6 bane

5. Nusairi apne aqeedeh chupaate hain....Agar unka koi Aalim unke aqeede logon me aam (zaahir) karne lage toh nusairi usse qatl bhi kar dete hain
For eg : Sulaiman adni nusairi bahut bada nusair aalim tha .......phir woh christian (eesaai) ban gaya....aur phir usne logon k saamne nusairiyon ka aqeedah zaahir kar diya....usko behla phusla kar nusairiyon ne bula kar qatl kar diya.....

6. Nusairi mardood musalmaano k saath musalmaan ban jaate hai aur eesaiyon k saamne esaai .......inka manna yeh hai ki Dil me apna aqeedah mazboot rakho aur phir duniya me jo chaho woh karo

7. Inke ghatiyah aqeede k hisaab se Hazrat Ali zaahiri taur pe Imam hai aur haqeeqat me Allah (Nauzbillah)......aur....hazrat Ali na paida hue ....naa mare.....naa qatl kiye gaye......Balki Allah khud Hazrat Ali k andar hulool kar gaya (Matlab Allah jo hai woh Ali hi hai)
8. Nusairyon k yeh bhi maan hai ki Ali ne Nabi sallallahu alaihi wasallam ko paida kiya ....Aur nabi sallallahu alaihi wasallam ne Salman farsi radi allahu anhu ko ........Aur salman farsi ne Aise 5 logon ko paida kiya jo zameen aur aasmaan k nizaam ko chalate hain
Aur woh 5 k naam aur kaam yeh hai
a) miqdaad bin aswad radi allahu anhu ( in ka kaam garj (storm), kadak aur zalzalon ki zimmedaari di gai hai
b) Abdullah bin rawaaha radi allahu anhu ( inko sitaaron aur gardish ki zimmedaari di gayi hai)
c) Abuzar gaffari radi allahu anhu (inko hawa aur rooh nikalne ki zimmedaari di gayi hai)
d) Usman bin maz-oon radi allahu anhu (inko jism aur bimaariyon ki zimmedaari di gai hai)
e) Qunbar bin qadaan (isko jism me rooh daalne ki zimmedaari di gayi hai)

9. Nusairiyon ka aqeedah yeh bhi hai ki Hazrat Ali radi allahu anhu Baadlon (clouds) pe imam banke baithe hain .......Baadlon ki garaj unki aawaaz hai aur chamak unki muskurahat ......isliye nusairi baadlon ki bahut izzat karte hain

10. Nusairiyon k aqeede me bhi Sasliyat (Trinity) hai......jaise christians me hain (Father, son and the holy spirit. nauzbillah)
Ussi tarah inke yahan
Ali
Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Salman

Inki trinity kch is tarah hai....
Ali - Allah
Nabi - Allah (Ali) ki shakl
Salman - Holy spirit

11. Nusairi qayamat , hisaab kitaab aur aakhrat ko nahi maante

12. Ali ibn abi taalib ko Allah manna jannat me jaane ki raah hai aur iska inkaar kufr hai

13. Roza inke nazdeek sirf aurat se sexual relation naa karne ka naam hai......yeh ramzaan k roze nahi rakhte

14. Sharaab inke nazdeek paak hai aur yahan tak ki sharaab me Allah jalwa afroz hai aur isliye Allah ko abdun noor kaha jaata hai ( Nauzbillah summa nauzbillah)

15. Inke nazdeek angoor ka darakht (tree) kaatna haraam hai

16. Unki namaz is tarah hai
Zohar - 4 rakaat Ali k liye
Asr - 4 rakaat fatma k liye
Maghrib - 3 rakaat Hasan k liye
Isha - 4 rakaat Hussain k liye
Fajr - 2 rakaat Hasan k liye

17. Inke nazdeek Hajj kufr hai

18. Zakaat ko yeh nahi maante....apni income me se 5th part yeh apne ameer ko dete hain

19. Mehraam se nikaah mubaah (jaayaz) hai....Bhai apni behan se nikaah kar sakta hai

20. Aurat kisi cheez ki haqdaar nahi....yahan tak ki property me bhi nahi

21. Nusari quran ko nahi maante...unka ek khaas quran hai jiska naam "Al Majmua" hai ....jisme sirf 16 surah hai

22. Nusairi sahaba ko gaali dete hain .....khaas kar....Abu bakr , umar , Usman aur ammi ayesha (rizwanullahi alaihim ajmaeen) ko

23. Nusair wahi log hain jisne 317 hijri me khaane kaabe me qatl kiya logon ka...aur Hajr e Aswad ( Jannati patthar) tod k lekr chale gaye.....Hajiyon ko qatl karke zam zam k qunwe me phek diya....
339 hijri mein Hajr e Aswad ko waapas laaya gaya aur baitullah me lagaaya gaya....

24. Yeh nusairi hamesha se America aur israel k ghulam rahe hain

25. Inke kaafir hone me koi shak nahi....
Isliye Imam Ibn Taimiyaah rahimullah ne inke baare me Fatwa diya hai ki
 
 
"YEH NUSAIRI KUFR MEIN YAHOOD AUR NASAARA SE BHI AAGE HAIN.....AUR MUSHRIKEEN SE BADHKAR KAAFR HAI"

Yeh thi Nusairyon ki haqeeqat .......woh nusairi jo aaj Mulk e Shaam me hamare salfi musalmaan bhaiyon ko maar rahe hain.......Allah se dua hai ki Allah In naapaak nusairiyon pe apna ghazab naazil kar......nusairyon ko zaleel kar ......Ae Allah tere Tawheed parast bande jo mulk e shaam me Aaj tera naara aur tere naam ki takbeer buland kiye In nusairiyon se lad rahe hain unki hifaazat aur unhe fateh mubeen ata faramaa.......Ameen summa aameen ya rabbul aalameen
Typed from Article "Shaam me bigadti haalat aur nusairiyon ki barbariat" by Maulana Abdul mueed madni Hafizullah published in Ahlus sunah