Sunday, February 23, 2014

UMMAT E MUHAMMADIA KA HAAL

BismillahirrahmanirraheemUMMAT E MUHAMMADIA KA HAAL


Pata hai Hum mein se 90 % Afraad ko Aqeeda Virasat mein milta hai .Masalan humarey Baap , Dada , Padhdada k Mazhabi aqeedon ko Hum apna letey hain aankh band kar ke aur iski Tasdeeq taa hayat nahi kartey hain k kiya ye Aqeede Quran aur Sahi hadees k theek mutabiq hain?
 

Kahin humarey badey Daeef hadeeson aur Shirk wa Biddat wale aqeede per to nahi they ?
 

In baaton ki Tasdeq kerne ka sirf ek hi Tariqa hai khud Quran aur Hadees padhein aur kisi Alim (jo Firqaparasti se paak ho) se Tashreeh k liye ruju karein . 

Phir apne Dil o Dimagh ko itna wasee banalein k inmein Haq baat ko samjhker qabul karne ki salahiyiat paida hosake. 

Akser Logon ko jab Daeef hadees se agah kiya jata hai to wo bajaye qabul krk khud Tasdeeq karne ke ulta bahes mein padhker khud bhi Gumrah hote hai aur dosron ko bhi karte hain .
 

 Yehi haal Quran ki tafseer ka bhi hai .

Aaj Ummath mein Buniyadi iqtelafat aur Firqaparasti Quran ki tafseer ko ghlt andaz mein kuch Siyasi Sonch rakhne wale Ulema ke pesh kerne k sabab hue hain . Humarey Indian & Pakistani Log Saudi ulema ko bura bhala kehte hain .Yahan tak k Makkah Madinah k Imam k peeche Namaz nahi hoti hai ye tak kehte hai
 

Astaghfirullah .
 


Ye humari akad nahi to aur kiya hai k ek Haq baat humein nazer nahi aati hai aur hum dekhna nahi cahte? Zara sonchiye jo Log "Harmaein" jaise Muqadas Muqamaat k Imaam muqarar kiye gaye hai Saudi authorities ki taraf se unke Aqeedon per Ungli uthane wale Hum hothe kon hai ?
 

Sirf humarey baap dada k aqeedon se in Imaam k Aqeede Mail nahi khate isiliye Hum bina haqeeqat ki tasdeeq kiye inko bura kehdein aur jhoota Fatwa lagadein k inke peeche Namaz nahi hoti ?
 


Humarey tamam Amaal Durust Aqeede (Shirk aur biddath se paak) ki buniyad per honge aur sahi aqeede ki Tasdeeq kerna hum sabka farz hai na ke andhon ki tarha apne badon ki aqeedon per ankh band krk chalte rehna .Andhi Talqeed ki manzil gumrahi ka gada hai !!