Tuesday, November 11, 2014

JIN CHEEZON KI TIJAARAT HARAM HAI: (PART-2)Bismillahirrahmanirraheem

JIN CHEEZON KI TIJAARAT HARAM HAI: (PART-2)


MURDAAR:

Murdaar Ki Khareed Farokht Ko Allah Tala Ne Haram Qarar Diya Hai, Lekin 2 Murdaar Aise Hain Jinki Khareed Wa Farokht Jayez Hai Aur Wah Hain Macchli Aur Tiddi,

Kyonki Nabi E Kareem Sallalaho Alaihi Wasallam Ne In Dono Ke Murdaar Hone Ke Ba'wajood Khud Halal Qarar Diya Hai

(Ibn Majah 3314, Ahmad 2/97, Baiheqi 1/354)

"Murdaar Ki Kisi Cheez Se Nafa Haasil Karna Jayez Nahin Elawa Ke Jaise Koi Daleel Khaas Kar De Maslan Ranga Hua Chamda Wagerah (Kyonke Daleel Ke Zariye Sabit Hai Ke Murdaar Ka Chamda Rang Diya Jaaye Toh Pak Ho Jaata Hai)"

(Qaul Imam Shauqani Wa Muslim 366, Ibn Majah 3609, Darimi 198h Dare Qutni 1/46)

Lihaaza Isse Faayeda Uthana Jayez Hai Aur Jab Usse Faayeda Uthana Jayez Hai Toh Uski Khareed Wa Farokht Bhi Jayez Hai)

(Neel Ul Awtar 3/58)

Yahan Ye Yaad Rahe Ke Jin Riwaayaat Se Istadlal Karte Hue Murdaar Aur Tamam Halal Wa Haram Janwaron Ki Haddi Ki Khareed Wa Farokht Ko Jayez Kiya Jaata Hai Wah Zaeeff Hai,

Is Liye Haddi Ki Khareed Wa Farokht Ka Jawaaz Saabit Nahin Hota,

Kuch Ahle Ilm Ka Kahna Hai Ke Ye Zaroori Nahin Ke Jis Cheez Ki Khareed Farokht Haram Hai Usse Fayeda Uthaana Bhi Haram Hai, Maslan Agar Murdaar Ki Khareed Wa Farokht Haram Hai Toh Isse Ye Laazim Nahin Aata Ke Use Kisi Aur Jaanwar Ko Khilaane Ya Uski Charbi Ko Aag Jalaane Ke Liye Bhi Istemal Nahin Kiya Ja Sakta Balke Murdaar Se Is Qism Ka Nafa Uthaana Jayez Hai,

Imam Khattabi Aur Imam Ibn Qayyim (Rh) Ne Ye Mauqaf Apnaaya Hai

(Zaad Ul Maad 4/242)

KHINZEER (SUWAR)

Khinjeer Zindah Ho Ya Murda Uski Tijaarat Har Soorat Me Haram Hai Kyonki Wah Ba'zaat E Khud Haram Bhi Hai Aur Najs (Dirty) Bhi

Imam Ibn Hajar (Rh) Ke Nazdeek Uske Aza Ki Tijaarat Bala Ijma Haram Hai

(Fath Ul Bari 5/178)

BUT (IDOL, MOORTI):

Buton Ki Khareed Wa Farokht Ki Hurmat Ka Sabab Ye Hai Ki Ye Shirk Ke Aalaat Wa Zaraaye Hain, Jabke Ye Jis Cheez Ye Banaaye Jaate Hai (Maslan Patthar Ya Lakdi Etc) Wah Halal Hai,

Lihaaza Buton Ki Khareed Wa Farokht Ki Hurmat Me Har Us Cheez Ki Tijaarat Hogi Jo Kisi Bhi Tarah Ka Shirk Ka Zariya Ho Jaise Buzurgaan E Deen Aur Awliya E Kiram (Rh) ki Tasweer Ki Khareed Wa Farokht, Shirkiya Naaton Aur Shirkiya Qawwalion Ki Audio, Video Cassetton Aur CDs Ki Khareed Farokht Wagerah..

KUTTA:

Hz Abu Masood Ansari (Ra) Se Marwi Hai Ke

"Rasoollullah (Sws) Ne Kutte Ki Qeemat Se Mana Farmaya Hai"

(Bukhari 2237 Kitab Ul Buyu, Muslim 1567, Abu Dawood 3481, Tirmizi 1276)

Is Riwayat Ko Pesh E Nazar Rakhte Hue Jamhoor Ulema Ahle Ilm Aur Imam Shafai (Rh) Ne Ye Raaye Akhtiyaar Ki Hai Ke Mutlaqan Har Kutte Ki Khareed Wa Farokht Haram Hai, Aur Agar Koi Kutte Ko Maar De Toh Uske Zimme Koi Taawaan Nahin Kyonki Uski Koi Qeemat Hai Hi Nahin,

Jabke Imam Malik (Ra) Ke Nazdeek Kutte Ki Khareed Wa Farokht Jayez Nahin Albatta Use Maarne Waale Ko Tawaan Dena Padega,

Imam Abu Hanifa (Rh) Ka Kahna Hai Ke Shikaari Aur Faayede'mand Kutte Ki Khareed Wa Farokht Durust Hai

(Fath Ul Bari 5/179, Neelul Awtar 3/51t Rozaul Nadiya 2/194)

Hamare Ilm Ke Mutaabik Kisi Bhi Kutte Ki Tijaarat Jayez Nahin Siwaaye Shikaari Kutte Ke Uski Daleel Hz Jabir (Ra) Se Marwi Ye Riwayat Hai Ke

"Rasoollullah (Sws) Ne Shikari Kutte Ke Elaawa Kisi Bhi Kutte Ki Qeemat Se Mana Farmaya Hai"

(Sahih Nisai 4353, Ibn Majah 2161, Sahih Jame 6946,)

Ye Riwaayat Kutte Ki Tijaarat Se Mutlaqan Muma'niyat Wali Riwaayat Ko Muqeed Kar Deti Hai Lihaza Shikaari Kutte Ke Elaawa Wah Baaqi Tamam Kutton Ki Tijaarat Haram Hogi,

Imam Ata Bin Rabah, Imam Nakhi, Imam Shaukani Aur Imam San'ani (Rh) Isi Ke Qayel Hain

(Neelul Awtaar 3/512, Sabeelul Islam 3/1046)

Aur Yahan Ye Bhi Yaad Rahe Ke Agar Koi Aise Kutte Ko Maar Daale Jiski Khareed Wa Farokht Jayez Hai Jaise Shikari Kutta Toh Uska Taawaan Ada Kiya Jaayega Jabke Uske Elaawa Dusre Kutton Ka Tawaan Ada Karna Zaroori Nahin....

To Be Continued...