Tuesday, December 16, 2014

GUNAH AUR NA'JAYEZ KAAMON ME BIWI KO SHAUHAR KI ITA'AT NI KARNI CHAHIYE:Bismillahirrahmanirraheem

GUNAH AUR NA'JAYEZ KAAMON ME BIWI KO SHAUHAR KI ITA'AT NI KARNI CHAHIYE:

Hz Aisha (Ra) Se Marwi Hai Ke Ek Ansari Aurat Ne Apni Beti Ki Shadi Ki, Uske Sar Ke Baal Noche Ja Chuke They,

Wah Nabi E Akram Sallalaho Alaihi Wasallam Ke paas Aayi Aur Kahne Lagi

"Mere Shauhar Ne Kaha Hai Ke Main Uske Baal Laga Lun "

Toh Nabi E Akram Sallaho Alaihi Wasallam Ne Farmaya

"Nahin ! Allah Tala Ne Baal Lagane (Yani Wig) Waalion Par Laanat Farmaayi Hai"

(Sahih Bukhari Hadith No. 4909, Sahih Muslim Hadith No 2123)

Hafiz Ibn Hajar (Rh) Farmate Hain

"Agar Biwi Ko Uska Shauhar Na'farmani Karne Ka Kahe Toh Biwi Par Laazim Hai Ke Wah Aisa Na Kare, Aur Agar Wah Usko Uski Taaleem De Toh Iska Gunaah Mard Par Hoga, Kyonki Khaliq Ki Na'farmani Me Makhlooq Ki Farma'bardari Jayez Nahin"

#UmairSalafiAlHindi
#RabbatUlBait
#IslamicLeaks