Saturday, December 13, 2014

KYA AKELA AADMI APNE NAMAZ KE LIYE AZAAN AUR IQAAMAT KAH SAKTA HAI ??
Sawal : Kya Aqela Admi Apne Namaz k leye Azaan Aur Iqamat kah Sakta hai? Jawab de kar Mamnu Farmaye.

Jawab :


Ager Namazi Akela Namaz padhe Tou Azaan wa Iqamat kah Sakta hai,Hadees e Nabwi hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Tumhara Rabb Ayse Charwahe se khus hota hai Jo Paha'ar ki Choti per Apna Rewar Chadata hai Aur Namaz k leye Azaan kahta hai Aur Namaz Ada karta hai Tou Allah Tala kahta hai :

''Mere us Bande ki Taraf Dekho jo mujhse Darte hue Namaz k leye Azaan Aur Iqamat kahta hai,Maine Apne Us Bande ko Maaf kar Deya Aur Maine Use Jannat me Dakhil kar deya''

[Abu Daood,Kitab Salat al safar : Baab Al Azaan fi Al safar Hadees No-1203]

Es Sahi Hadees se Malum hua k Admi Akela Namaz Padhe Tou Azaan Aur Iqamat kah Sakta hai,Ye Uske leye Bakhsis k Zariya Bante hai.#ImranKhanSalafi
#IslamicLeaks