Sunday, December 21, 2014

BACCHA AGAR MARA PAIDA HO TOH KYA US BACCHE KI NAMAZ E JANAZA PADHI JAAYEGI ????

Sawal : Baccha Ager Mara Paida hua tou keya us Bacche ki Namaz e Janaja padhe jayege?

jawab : Murdaar ya NaTamam Bacche ki Namaz e janaja Padna Mshruoh wa jaiz hai.


1-Chunche Hazrat Said Mugaira bin Saiba r.a se Marwi hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Irshad Farmaya :

''Bacche ki Namaz e janaja padhe ja sakte hai''

[Sahi Abu Daood Hadees No-2723,Sunan Abu Daood kitab al janaiz hadees no-3180,Jamai Tirmizi Al janaiz Hadees No-1036,Sunan Ibn Maza Hadees No-1507,Sreh Maine al Asaar jild-1 safa-482,Mustanad Al hakim jild-1 safa-355, (Asanad Sahi)]

Aur Ek Dusre Rewayat me ye Alfaaz hai :

''NaTamam Bacche ki Namaz e janaja padhe ja sakte hai''

[Sunan Abu Daood jild-1 Safa-453 kitab Al janaiz Hadees No-2766,3180,Jamai Tirmizi kitab Al janaiz Hadees No-952,Sunan Nishai kitab Al janaiz Hadees No-1912,1917,1922,Sunan Ibn Maza kitab al janaiz Hadees No-1470,Musnad Ahmed jild-6 safa-208 Hadees No-17709,17459,17468,17475, (Qala shaikh Albani : Sahi) ]

2-Hazrat Aisha r.a se Marwi hai Farmate hai :

''K Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam k pass Ansario k Ek (Fout suda) Baccha laya gaya Aur Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne us per Namaz e janaja padhe''

[Sahi Muslim kitab al Qadr Hadees No-4813,Sunan Nishai kitab al janai Hadees No-1921,Sunan Abu Daood al sanata Hadees No-4090,Sunan Ibn Maza kitab al muqadma Hadees no-79,Musnad Ahmed Hadees No-23002,24560]

Shaikh Albani r.al :

''ye Alfaz Sunan Nishai k hai Aur eske Sanad Sahi hai,Mazed bayan farmate hai k ye Baat Zahir hai k Natamam Bacche se Muraad Wo bacche hai ' jiske 4 Mahine (Month) Mokammal ho Chuke ho Aur usme Rooh Fook de gaye ho fer Wafaat paye ' tahum us Muddat se Qabal Ager kisi Surat me Baccha Sakit ho jaye tou uske Namaz e janaja Nahi padhe jayege kuki Wo Mayyat kahla Nahi sakte ''.

[Akaam Al janaiz Safa-71,150]

jaisa k Hazrat Abdullah Bin Masood r.a se Marwi Hadees hai me ye Sabit hai :

''K Baccha jab Apne Maa k pait me 4 Mahine(Mount) ki Umr ko pahuchta hai Tou usme Rooh Fook de jate hai''.

[Sahi Bukhari Kitab Bad Ikhlaq Hadees No-2969,3085,8610,3332, Sahi Muslim kitab Al Qdr Hadees No-2643,4781,Sunan Abu Daood kitab Sanat Hadees No-4085,4708,Jamai Tirmizi kitab al Qdr Hadees No-2063,2137, Sunan Ibn Maza hadees No-72,73,Musnad Ahmed jild-1 Safa-382 Hadees No-3441,3737,3882 , Musnad Amed Hadees No-126]


#ImranKhanSalafi