Tuesday, December 23, 2014

LABBEIK KAHNE KA WAQT AUR TAREEQA

Bismillah hir rhman nir raheem

LABBEIK KHNE KA WAQT AUR TAREEQA


Hz Ubeida BIN Jureih Radiallah talla anhu byan krte h k m n Hz Abdullah bin Umar Radiallah
talla anhu s pucha :

Ae Abu Abdurrehman Radiallah talla anhu, Maine Ne aap ko 4 aesi baatein krte huwe dekha Hai jo aap k kisii sathi ko krte huwe nahi dekha

Hz Abdullah Radiallah talla anhu n kha :

"Ae Ibne jureih, wo kaunsi batein hain ?"

Ibne jureih ne kha :

1) maine dekha ke ka'aba ke arkan mese aap sirf un do (2) rukno ko chute h jinhe (janibe yaman hone ki bina pr) rukne- yamani kha jata hai

2) maine dekha aap sabti(jute ki ek qism) pehnte hain

3) teesre aap apni (dhadhi ya libas) zard rngte h

4) jab Aap Sallallahu alehi wasallam makka me they toh maine dekha k logo ne chand dekh kar aehram bandh liya aur "labbeik" khna shuru kr diya lekin aap n yaume tarwiya (zilhazz ki 8
tareekh) s phle n aehram bandha n labbeik kha

Hz Abdullah bin Umar Radiallah talla anhu n jawab diya :

Arkane ka'aba ka mua'mla to ye hai ke maine Nabi Kareem Sallallahu alehi wasallam ko sirf yahi dono yamani rukn choote dekha hai

Ni'aal sabti ke bare me ye hai ke maine Nabi Kareem Sallallahu alehi wasallam ko aesi jutiyan
pehnte huwe dekha hai jinme baal na ho aur un me hi wuzu kr liya krte the (yani wuzu k baad
geele paanw m hi juti pehan liya krte the) lihaza main bhi ye jooti pehnna mehboob rakhta hun

Baqi zard rang, to m n Nbi Kreem Sallallahu alehi wasallam ko ye rang istemal krte huwe dekha hai,

Lihaza main bhi Ye Rang Istemal krta hu

Aur "aehram aur labbeik" ke bare me ye hai ke maine Nabi Kareem Sallallahu alehi wasallam ko labbeik khte us waqt tak nahi dekha jab tak k Aap ki Oontni khadi nahi ho jati

(SAHIH BUKHARI KITABUL WUZU BAB 30)

Hz Abdullah bin Umar Radiallah talla anhu bayan karte hain ke

Rasoolloollah Sallallahu alehi
wasallam labbeik is tarah frmaya krte the:

LABBEIK ALLAH HUMMA LABBEIK
LABBEIK LAA SHARIKA-LAK LABBEIK
INNAL HAMDA WA NNAIMATA LAK WAL MULQ LAA SHARIKA LAK

"Main HAZIR HU, AE MERE ALLAH , MAin TERE HUZUR HAZIR HU
Main HAZIR HU, TERA KOI SHAREEK NAHI, Main TERE HUZUR HAZIR HU
BESHAK HAMD O SANA TERE LIYE HI Hai,

AUR TAMAM NEMATE TERI Hai, AUR MULQ BHI TERA Hai KOI TERA SHREEK NAHI

(SAHIH BUKHARI KITABUL HAZZ BAB 26)

Is hadees se pata chalta hai ke "labbeik" kahne ka sahi waqt aur tareeka yahi hai ke jab haji
Aehram bandhe tab se yeh kalmat padhna shuru kare

Baaz log ghar se jab niklte hain tab se ye kalmat padhna shuru kar dete hain jo k sahi nahi

Allah Rbbul izzat hame Aap Sallallahu alehi wasallam ki sunnato par chalne ki tofeeq de -
Aameen ya Allah....

#HayaAhmad
#Islamicleaks