Tuesday, October 11, 2011

HZ ZIBRIEL (AS) ILLIYAS QADRI ATTARI KE PAAS AAYE (MAAZ'ALLAH)

Ab Itni Gustakhi karne walon Aur Haraam kaam karne walon par Allah taala ki Laanat hogi Ya Allah taala ka salaam....?


Lekin Dekho DawateIslami Ki Is kitaab "Sarkar Ka Paigaam Attar ke Naam" me Likha hai Ke:
"Allah taala ne Farishton ke Zariye Huzoor Alaihisalaam se farmaya ke Ilyas Qadri Ko mera Salaam Pohoncha do..

(Ma'azallah)

Aur Yahi nahi Aage likh hai ke Farishte Sarkar ko Yaad Dilaane Dusri baar Aye ke

"Allah taala ne Ilyas Qadri ko Salaam Pohoncha ne Ko Kaha hai"

Aur Likha hai huzoor ne phir Farmaya "Salaam Pohonch jayega"(Ma'azallah)


Kitni Badi Tauheen Huzoor Alaihisalaam ki....Khud inki kitab me dekein: