Monday, October 10, 2011

DAWAT E ISLAMI KA CHEHRA

Itni Gustaakhi karne ke bavajud Dawate Islami ne Apne Ameer Ilyas Qadri ko 15vi sadi ka "Mujaddid" bhi bana diya..(Ma'azallah). Aur ek kitab shaye ki "Pandharvi sadi ka Mujaddid Kaun?"Is kitab me Ilyas qadri ko Mujaddid bhi bana diya aur Muhhiyee bhi...Aur vo bhi Sarkar Gause Azam ki Misaal dekar. Aur Likha ke Ameer-e-Ahle sunnat Muhiyyee hai Aur inka martaba Mujaddid se bhi bada hai..Jaise k Huzoor Gause Azam Muhiyyee hain aur unka Martaba Mujaddid se bada hai.Ahle nazar ko ye baat saaf ho gayee hogi ke Ye log Apne Ameer ko kahan tak pohoncha rahe hain(Ma'azallah)