Monday, October 10, 2011

JUMAH KE MASAIL WA FAZAIL

BismillahirrahmanirraheemJUMAH, BAHTAREEN DIN(DAY)


" Bahtareen din, jis par suraj nikal(rise) kar chamke, juma ka din hai, isi din hz adam (as) paida hue, isi din jannat me daakhil kiye gaye, isi din jannat se(zameen par) utaare gaye aur qayamat bhi jumah ke din qayam hogi"

( muslim, aljuma, baab youmul juma 854)


JUMAH KI FARZIYAT:Irshaad bari taala hai:


" aiy iman walon! Jab jumah ke din namaz(juma) ke liye azaan di jaaye to allah ke zikr(khutba aur namaz) ki taraf daudo aur (us waqt) kaarobaar chhod do, agar tum samjho to yah tumhare haq me bahut bahtar hai"

(surah juma)


hz abu jaad jamri ra se riwayat hai ki aap(sws) ne farmaya:-" jo shakhs susti ki wajah se 3 jumah chhod den to allah taala uske dil par muhar laga deta hai"


(abu dawood abwabul juma 1052, tirmizi 499,)


aap(sws) ne farmaya:-" log jumah chhodne se baaz aa jaayen warna allah taala unke dilon par muhar laga dega phir We ghaafil ho jaayenge"


(muslim al juma 865)


hz ibne masud ra se riwayat hai ki aap(sws) ne un logon ke gharon ko jo( susti ki wajah se) jumah se peeche rah jaate hain, jala dene ka iraada kiya"

(muslim, al masjidon 652)


Malum huwa ki juma ka chhodna bahut bada gunah hai, is par kadi warning hai, isliye har musalman par juma padhna farz hai, isme bilkul bhi susti nahi karni chahiye, jab khateeb mimber par chade , aur azaan ho jaaye to saare kaarobaar haraam ho jaate hainJUMAH KE MASAIL1- Aap(sws) ne farmaya:-" jiska allah aur aakhirat par imaan hai us par juma farz hai, mareez, musaafir, na-baaligh ladka aur ghulaam juma ki farziyat se bahar hain (agar chaahen to padh len warna johar ki namaz ada karen)


(abu dawood abwabul juma 1067, imam nawawi ne sahih kaha hai)


2- aap(sws) ne farmaya:-" jo shakhs juma ke din khoob acchi tarah nahaaye aur paidal(masjid me) jaaye, imam ke nazdeek Hokar dil lagakar khutba sune aur koi bekaar baat na kare to usko har qadam par ek saal ke roze aur uski raaton ke qayaam ka sawaab hoga"


(tirmizi, al juma 495, abu dawood taharat 345, ibne habban 559, haakim 1/281-282)


hz salman farsi ra se riwayat hai ki, aap(sws) ne farmaya:- jo shakhs juma ke din nahaaye aur jis qadar paaki haasil ho sake kare,( muchen katraaye, naakun kataaye, zere naaf baal kaate, aur bagalon ke baal door kare etc) phir tail(oil) ya apne ghar se khusbu lagaaye aur (juma ke liye) masjid ko jaaye,(wahan) do aadmiyon ke beech raasta na banaaye( balki jahan jagah mile baith jaaye) phir apne muqaddar ki namaz padhe, phir dauraan e khutba khaamosh rahe to uske pichle juma se lekar is jumah tak ke gunah maaf kar diye jaate hain"


(bukhari al juma 883,910)


aap(sws) ne farmaya:-" jo shakhs ghusl karke juma ke liye aata hai aur khutba shuru hone tak jitna ho sake nawafil ada karta hai , phir khutbaa e juma shuru se aakhir tak sunta hai to uske pichle juma se lekar is jumah tak aur zyada 3 din ke gunah maaf kar diye jaate hain"

(muslim al juma 857)


3- hz abdullah bin abbas ra farmate hain:-" masjide nabwi ke baad jo sabse pahla juma padhaya gaya wah bahreen ke gaao(village) juwaasa me abdul qais ki masjid me tha"

(bukhari al juma 892,4371)


isse saabit huwa ki gaaon me bhi jumah padhna zaroori hai agar log gaaon me juma nahi padhenge to gunaagaar hongehz asad ain zaraara ra ne " naqi ul khazmaat" ke ilaaqe me banu bayaaza ki basti " hazmun nabeet"( jo madeena se 1 meel ke faasle par thi) me juma ka qayam kiya"


(abu dawood al juma 1069, haakim 1/281, ibne khuzaima 1724)


"hz abdullah bin umar ra makka aur madeena ke beech basne waale logon ko juma padhte dekhte to koi aitraaz na karte"


(abdurrazzaq 3/170, hafiz ibne hajar ne sahih kaha hai)


4- hunain ke din baarish ho Rahi thi to aap(sws) ne apne munaadi huqm diya:- aaj apni, apni qayaamgaahon me namaz padhne ka elaan kar do, aur wah juma ka din tha"


(abu dawood al juma 1057,1059, haakim 1/293, ibne khuzaima 1863, ibne habban 439-440)


malum huwa ki baarish ke din juma ki namaz padhni wajib nahi, yani agar baarish ke din juma padh liya jaaye to jaayez hai aur baarish ki wajah se agar juma chhod kar johar padh li jaaye to juma chhodne ka gunaah nahi hoga


5- hz abu hurairah ra se riwayat hai ki nabi akram(sws) ne farmaya:- aaj ke din do eiden(eid aur juma) ikatthi ho gayi hain, jo shakhs sirf eid padhna chahe to use wah kaafi hai, lekin ham (eid aur juma) dono padhenge"


(abu dawood al juma 1070-1071, 1073)


hz abdullah bin zubair ra ke daur me juma ke din eid hui, to unhone namaz eid padhai juma na padhaya, is waqeye ki khabar ibne abbas ra ko mili to unhone farmaya:-" unka yah amal sunnat ke mutabik hai"


( nisaai salatul eidain 1593, imam ibne khuzaima ne sahih kaha hai)


6- aap(sws) ne farmaya:-" agar gunjaish ho to jumah ke liye rozaana istemaal hone waale kapdon ke elawa kapne banaao"


( ibne maaja, iqamatis salaat 1095-1096,)


7- nabi(sws) ne dauraan e khutba goot maarkar baithne se mana farmaya


(tirmizi al juma 513, imam tirmizi ne hasan kaha hai)


goot maarna us tarah baithne ko kahte hain ki haath ya kapde ke saath raanon ko pet se milaakar baithen, is tarah baithne se aam taur par neend aa jaati hai, phir aadmi khutba nahi sun sakta, iske elawa is haalat me aadmi aksar gir padhta hai (aur sharmgaah ke be hijaab hone ki gunjaaish hoti hai)


8-Hz jaabin bin samurra ra se riwayat hai ki aap(sws) khade hokar khutba dete aur do khutbon ke beech baithte, jo shakhs yah kahe ki aap baithkar khutba dete they usne ghalat bayan kiya"


(muslim al juma 862)


9- hz kaab bin ujra ra se riwayat hai ki Wah masjid me daakhil hue aur abdurrahman bin ummul hakam baithe hue khutba de rahe they, hz kaab ra ne kaha:-" is khabees ki taraf dekho, baithe huwe khutba deta hai, jabki allah taala farmata hai:- aur jab ye log koi sauda bikta hai ya ko tamasha dekhte hain to uski taraf bhaag uthte hain aur aapko(khutbe me) khaada ki chhod dete hai(al jumah 11)

(muslim al juma 864)

malum huwa ki baithkar khutba dena khilaaf e sunnat hai


aap(sws) ne jumah ka khutba diya, aapke sar par siyaah rang ki pagdi thi, uske dono sire aap ne kandhon ke beech chhode hue they"

(muslim al hajj 1359)


10- aap(sws) ne juma ke din masjid me namaz e juma se pahle halqa banaane se mana farmaya"


(abu dawood al juma 1079, tirmizi salaat 322, waqaal hadith hasan, imam ibne khuzaima (1816) ne ise sahih kaha hai)


isliye jo ulama juma se pahle taqreer karte hain unhe is amal ko tarq kar dena chahiye

11- hz anas ra kahte hain ki aap(sws) shiddat ki sardi(cold) me juma ki namaz subah padhte they, aur shiddat ke garmi me der se padhte they"


(bukhari al juma 906)


12- hz jaabir ra kahte hain ki jab aap(sws) khutba irshad farmate to aapki aankhen shurkh ho jaati, aawaaz buland hoti aur josh me aa jaate they, maano ki aap hamen kisi lashkar se dara rahen hain jo subah ya shaam par hamla karne waala hai aur farmate:-" main aur qayamat saath saath is tarah bheje gaye hain" aap apne shahadat ki aur beech ki ungaliyon ko milaate"

(muslim al juma 867)


13- nabi (sws) ne farmaya:- "(imam ke saath) jitni namaz mile wah padho aur jo rah jaaye use poora karo"

(muslim al masjidon 602)


is hadith ki ru se namaz e juma ki dusri rakat ke sazda ya tashahhud ko paane waala( salaam phirne ke baad uthkar) do rakaten ki padhega(4 nahi) kyonki uski chhooti hui namaz do rakatein hain 4 rakatein nahi,JUMAH ME PAHLE AANE WALON KO SAWAAB:


hz abu hurairah ra kahte hai ki aap (sws) ne farmaya:- " farishte juma ke din masjid ke darwaze par (sawaab likhne ke liye) thaharte hain aur sabse pahle aane waale ka naam likh lete hain phir uske baad aane waala ka(consecutively likhte jaate hain), jo shakhs namaz e juma ke liye awwal waqt me masjid me aata hai uska utna sawaab milta hai jina makka me qurbani ke liye oont bhejne waale ko sawaab milta hai, phir jo baad me aata hai usko utna sawaab milta hai jitna makka me qurbani ke liye gaaye(cow) bhejne waale ko milta hai, iske baad aane waalo ko dumba bhejne waale ke barabar, uske baad aane waale ko murgi aur uske baad aane waale ko anda(egg) sadqa karne waale ki tarah ajar milta hai, phir jab imam, khutba dene ke liye nikalta hai to farishte daftar(register) lapet lete hain aur khutba sunne lagte hain"

(bukhari, al jumah 929,3211, muslim 850)
Aap(sws) ne farmaya:- jumah ke din ek aisi ghadi(waqt) hai ki jo musalman us ghadi me allah taala se bhalaayi ka sawaal kare to allah taala usko qubool karta hai"


(bukhari al juma 935, muslim 852)


KHUTBA KE MASAIL:


1- Aap(sws) do khutbe irshaad farmate, unke beech baithte , khutba me quran majeed padhte aur logon ko nasihat karte, aap(sws) ki namaz bhi ausat(average) darje ki aur kutba bhi ausat(average) darje ka hota tha"


(muslim al juma 866)


aapne farmaya ki:-" aadmi ki lambi namaz aur mukhtasar khutba aqalmandi ki alaamat hai to namaz( aam namazon ki tarah) lambi karo aur khutba(aam khutbon ki tarah) chota karo"

(muslim al juma 969)


2- nabi(sws) khutba e juma me surah qaaf ki tilawat farmate they

(muslim al juma 872-873)


3- hz abu hurairah ra riwayat karte hain ki aap(sws) ne farmaya:- jumah ke khutbe me jab tu apne paas baithne waalo(nasihat ke taur par) kahe "chup raho" to beshak Beshak tune bhi bekaar kaam kiya"


(bukhari al juma 934, muslim al juma 851)


isse saabit huwa ki dauraan e khutba(logon ko aapas me) kisi qism ki baat karni jayez nahi hai, badi khamoshi se khutba sunna chahiye,(albatta imam aur muqtadi zarurat ke waqt ek dusre se mukhaatib ho sakte hain)

4- hz ibne umar ra kahte hain ki aap(sws) ne isse mana farmaya hai ki aadmi apne bhai ko uthakar uski jagah par baithe, nafi se pucha gaya ki sirf jumah me mana hai? Farmane lage jumah me aur uske elawa bhi"


(bukhari al juma 911,6269, 6270)


5- hz ammara bin raweba ra se riwayat hai ki unhone bashir bin marwan ko juma ke din mimber par dono haath uthate hue dekha, to farmaya:- allah taala in dono haathon ko halaak kare, nabi(sws) khutba me sirf ek haath ki shahadat waali ungali se ishaara karte they"


(muslim al juma 874, abu dawood al juma 1104)


6- nabi(sws) ne khade hokar khutba diya aur aapke haath me asa ya kamaan thi


(abu dawood al juma 1096, imam ibne khuzaima ne sahi kaha hai)


nabi akram(sws) do khutbe dete aur unke beech baithte they

(bukhari 928)

JOHAR KI BID'AT


Kuch log namaz e juma ke elawa " juhar ehtiyaati" padhte aur uska fatawa bhi dete hain, jabki aap(sws) ki zaat paak aur aapke anginat sahaba kiram ra se juma ke baad namaz juhar ka padhna kahin saabit nahi, ham hairaan hain ki namaz e juma ada kar lene ke baad (ehtiyaati) juhar ke farz padhne waale aur padhne ka huqm dene waale allah taala ko kya jawab denge. Maaz'allah kya aap(sws) juma ke baad juhar padhna aur logon ko batana bhool gaye they jo baad me aane waale logon ne ijaad karke takmeele deen ki hai? Ahtiyaati padhne waalon allah se daro, aur rasoollullah(sws) se aage na badho, nabi akram(sws) ki aawaaz se apni aawaaz unchi na karoSIRF JUMAH KE DIN ROZA RAKHNA:Nabi(sws) ne jumah ka din roza ke liye aur jumah ki raat(jumeraat aur jumah ki beech ki raat) ko ibadat ke liye khaas karne se mana farmaya


(muslim al siyaam 144)JUMAH KA DIN AUR DUROOD SHAREEF KI ZYADATI

"aap(sws) ne farmaya:- jumah ke din mujh par kasrat se durood bhejo tumhara durood mujhe pahunchaaya jaata hai"


(abu dawood al juma 1047, imam haakim aur zahbi ne ise sahih kaha hai)JUMAH KI AZAAN:


hz sayeeb bin yazid ra se riwayat hai ki aap(sws), hz abu bakr aur hz umar ra ke daur me juma ki azaan us waqt hoti thi jab imam, khutba ke liye mimber par baithta, jab hz usman ra khalifa bane aur log zyada ho gaye to zora(jagah) par ek aur azaan di jaane lagi, imam bukhari rh farmate hain: jora madeena ke bazaar me ek maqaam hai"


(bukhari al jumah 912,913,915,916)


masjid ke andar imam ke khutbe se pahle sirf ek azaan hai, zyadatar masjidon me usse pahle di jaane waali azaan ka suboot hz usman ke daur se bhi nahi hai, isliye isse bachna chahiye


NOTE: jumah ke din pahli azaan ki daleel yah hai ki nabwi daur me madina munawwara aur uski aabadi ki bheed kuch kam thi, logon ko aasaani se ilm ho Jaata tha, usmani daur me jab aabaadi zyada ho gayi to tamaam log azaan sun nahi paate they jiska laazmi nateeja yah nikla ki badhti mashroofiyat ka shikaar, kai log masjid me waqt rahte pahunchane se majboor ho gaye uska intezaami hal yah nikala gaya ki pahle masjid se bahar bazaar ke andar, zora ke maqaam par azaam di jaati, uske kuch hi der baad masjid nabawi me dusri azaan ho jaati, hz usman ra ka yah kaam bid'at nahi hai kyonki hz usman ra khulefa e rashideen me se hain, unke daur me madina munawwara me jab pahli baar azaan ki zarurat mahsus ki gayi to unhone use sharai huqm ke taur par nahi, balki sirf maujood waqt ke hal ke taur par jaari kiya tha jise baaqi sahaba kiraam ra ki umoomi ijma ho jaaye wah bidat nahi huwa kartiDUWA KI DARKHWAST