Monday, October 1, 2012

NABI-E-AKRAM SALLALAHO ALAIHI WASALLAM (PBUH) KE DEEN KI HIFAZAT KARNA (PART 1)


BismillahirrahmanirraheemNABI-E-AKRAM SALLALAHO ALAIHI WASALLAM (PBUH) KE DEEN KI HIFAZAT KARNA (PART 1)


MASLA-75


Deen ke nashr o isha'at ke liye apne maalon jaano aur zabaano se jihad karna tamam iman waalon par WAAJIB hai


allah taala ka irshad hai

" aur allah dekhna chahta hai ki kaun bin dekhe uski aur uske rasoolon ki madad karta hai beshak allah taala bahut taqatwar aur ghalib hai "

(surah hadid 25)


hz anas (ra) se riwayat hai ki nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya:-" mushrikon se jihad karo, apne maalon ke saath, apni jaano ke saath aur apni zabaano ke saath "

(abu dawood)


MASLA-76


Ummat ke samjhdaar logon ko deeni madarison se ilm haasil karne ke baad apne apne mulkon ya apne apne shahron me jaakar deen ki tableegh ka kaam karna chahiye


" phir aisa kyon na huwa ki imaan waalon ki aabaadi ke har hisse se kuch log (deeni madaris ki taraf ) nikalte, deen   Ki samjh paida karte aur wapas jaakar apne ilaaqe ke rahne waalon ko khabardaar karte taaki we kufr wa shirk se baaz aa jaayen "

(surah tauba 122)


" tumme se ek giroh aisa zaroor hona chahiye jo logon ko bhalaai ki dawat deta rahe, neki ka huqm kare aur buraai se rokta rahe, aise log hi kaamyabi paane waale hain "

(surah imran 104)


hz abdullah bin amr (ra) se riwayat hai ki nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya:-" meri taraf se deen ki baatein dusron tak pahunchaao, chaahe ek ayat hi ho "

(bukhari kitabul ambiya )


MASLA-77


hajjatul wida'a ke mauqe par nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne logon ko deen ki baatein dusron tak pahunchaane ka huqm diya


hz abu bakr (ra) kahte hain ki ( mina me 10 dhul hijjah ko ) nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) apne oont par tashreef farma hue, ek aadmi oont ki mahaar thaame hue tha,

nabi e akram sallalaho alaihi Wasallam (pbuh) ne irshad farmaya:-" jo yahan haazir hai wah ghayab tak yah huqm pahunchaaye mumkin hai jo shakhs haazir hai wah kisi aisi aadmi tak yah huqm pahunchaaye jo pahunchaane waale se zyada yaad rakhne waala ho "

(bukhari kitabul ilm )


MASLA-78


Deen ka ilm haasil karne waale logon ko nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne huqm diya ki wah waapas jaakar yah ilm dusre logon tak pahunchaayen


hz ibne abbas (ra) kahte hai ki wafad abdul qais, nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki khidmat me haazir hua, nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne unhe 4 baaton ka huqm diya aur 4 baaton se mana farmaya aur unhe hidayat ki:-" in huqmon ko acchi tarah yaad kar lo aur ( wapas jaakar ) dusre logon ko bhi inka ilm dena"1- tawheed aur risaalat ki gawaahi,

2- namaz aur zakaat Ki adaayegi

3- ramzaan ke roze

4- maal e ghanimat se 5wa hissa bait ul maal me jama karwaana

jin 4 baaton se aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne mana kiya, we wah thin
1- kaddu se banaaya hua bartan,

2- mitti se banaya huwa wah bartan jise laak ya gond se roghan kiya gaya ho

3- mitti se banaya gaya wah bartan jise taarcoal se roghan kiya gaya ho,

4- lakdi se banaya hua bartan,

bartano ki ye tamam kisme sharab banaane ya peene ke liye istemal hoti thi, nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne unke istemal se mana kar diya

(bukhari kitabul ilm )


MASLA-79


Islam ki dawat aur isha'at ke liye nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) , sahaba kiram (ra) ko dusre shahron me bhejte they


hz anas (ra) se riwayat hai ki yemen ke log nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki khidmat me haazir hue aur arz kiya:-" deen aur islam sikhaane ke liye hamare saath aadmi Rawaana farmaiyye"


aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne hz abu ubaidah bin zarrah (ra) ka haath pakda aur farmaya:-" (ise le jaao ) yah ummat ka ameen hai "

(muslim kitabul fazail )


MASLA-80


Deen ki dawat aur isha'at ke liye 70 sahaba kiram (ra) ne apni jaano ka nazraana pesh kiya


hz anas (ra) kahte hain kuch log nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki khidmat me haazir hue aur ghuzarish ki:-" hamare saath kuch aadmi bhej den wa kitab wa sunnat ka ilm den "

nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne ansaar mese 70 aadmi unke saath bhej diye, unhe " qura " kaha jaata tha, unme mere khaalu hz haraam (ra) bhi shamil they

we log quran majeed ki tilawat karte aur raat ke waq quraan majeed ka ilm sikhaate, din ke waqt paani laate aur masjid me (wuju) rakh dete,

uske elaawa we yah lakdiyan kaat kar laate aur unhe bechkar suffah waalon aur fuqara ke liye khaana Khareed'te,

nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne in qura ko unke saath bhej diya lekin unhone raaste me unpar hamla kar diya aur thikaane par pahunchne se pahle hi unko qatal kar daala ( qatal hone se pahle ) qura ne allah taala se dua ki:

" ya allah ! Hamare nabi ko yah khabar pahuncha de ki ham tere paas is haal me pahunch chuke hain ki ham tujhse raazi aur tu hamse raazi hai "

raawi kahte hain ki ek aadmi hz anas (ra) ke khaalu hz haram (ra) ke paas peeche se aaya aur ( unki gardan me ) neza maara jo paar hogaya,

hz haram (ra) ne kaha:-" rabb e kaaba ki qasam ! Main kaamyab ho gaya "

(muslim kitabul imarat )


MASLA- 81


Islami riyasat me sultano ko deen ke nashr o isha'at ka paak kaam khud anjaam dene ka ehtemaam karna chahiye


hz umar bin abdul aziz (ra) ne (kazi madeena ) abu bakr bin hazar (ra) ko likha ki :-" nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki hadeeson ko likh Lo mujhe darr hai ki kahin ilm mitt na jaaye aur ulama (duniya se ) uth jaaye aur (yaad rakho ) nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki hadeeson ke elaawa koi dusri baat ( kisi ummati ka qaul ya raaye ) qabool na karna, ulama ko chahiye ki wah ilm ko phailaayen, ilm ke masnad par baithen taaki jiske paas deen ka ilm nahi wah ilm haasil kar sake, ilm wahan se khatam ho jaata hai jahan uska nashr o ish'at na ho

(bukhari kitabul ilm )


TO BE CONTINUED.....