Monday, October 22, 2012

TUJHSE AUR JANNAT SE KYA MATLAB WAHABI.......... !!!

BismillahirrahmanirraheemTUJHSE AUR JANNAT SE KYA MATLAB WAHABI.......... !!!Barre sagheer hind wa pak me ' NAJDI ' aur ' WAHABI ' ke alfaaz ek makhsoos maktab e fikr ki karam'farmaiyyan ke nateeje me unke awaam aur padhe likhe afraad ki zabaan par arsha'daraaz se maslak " AHLE HADITH " aur "DEOBANDI " khyaal ke tamam hi tawheed ke alambardaar aur shirk wa bidat ke amal par nakeer karne waalon ke liye ek " TOHMAT " aur " GHALEEZ GAALI " ki jagah istemal hote rahe hain,

Aur amuman najdi wa wahabi ki dono ijaad ek dusre ki mutraadaf aur ham'maana samjhi jaati hai,

in ijaad'kardah lafz ko ba'taur tanz wa tabarra istemal karne ka sahara agarchah barre sagheer ki ek mashoor wa maroof mazhabi shakhsiya aur makhsoos " Maktab e fikr " ke baani aur sarbaraah ke sar jaata hai,

taaham wahabi aur najdi ki arfiyat aur " ghali " se poori tarah tawaffiq aur tawheed ke kilaaf inko ba'taur " harba (techniqe) Istemal karne me awliya e tassawwuf se waa'basta aur shirk wa bidat ke pairokaar dusre giroh aur kuch makhsoos " firqe " bhi, iske hamnawa aur kirdaar'kushi ki is muhim aur propaganda me kadam se kadam milaaye nazar aate hain,


Wahabi aur najdi ke naam se mukhaalifeen e tauheed, aur shirk wa bidat ke aalam'bardar logon ke zehno me badi khoobsoorti ke saath zehno me bithaaya gaya hai,

iske mutabik aise tamam log qatai kafir aur murtad, dushmanaan e rasool aur munkireen e awliya allah hain,

inse nafrat karna, unke liye dilon me bughz rakhna farz aur imaan takaaza hai, aur aise logon se taalluqaat rakhna, unse salaam wa kalaam ya musaafa karna, unke salaam ka jawab dena qatai " HARAAM " aur najayez hai, kyonki ye log uper uper se musalman hain, magar andar se bilkul kafir aur khaarij e iman hain,

unki namaz na toh namaz hai aur na unki di hui azan sahih  hai, ye log bilkul saaf taur par jahannum ke Eendhan hain,

aur unke bil'muqaabil ham (barelwi,shia) khud sacche pakke sunni ul aqeedah musalmaan, jo awliya ke chahete aur nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ke sacche ASHIQ aur jaan'nisaar hain, isliye ham (barelwi ) log bila'kisi diqqat ke aur nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) aur awliya ki shifaarish se seedhe jannat me chale jaayenge,

jaisa ke unki maroof mazhabi shakhs ke is shayer se zaahir hota hai,

" tujhse aur jannat se kiya matlab wahabi door ho,

ham rasoollullah ke, jannat rasoollah ki "


nez ye ke

" sooraj ulte paaon palte, chand ishaare se ho chaak

andhe najdi dekh le, qudrat rasoollullah "


shayeri chunke awaam un naas, khusan Jaahilon ke zaheno tak pahunchne ka sabse aasaan aur bahtareen zariya hai, isliye wahabi aur najdi ki muzammat me be'shumar ash'har  likhe gaye aur logon me aam kiye gaye aur unhe raat wa din apne aqaid baatila ki nashr'gaah masjid ke  LOUDSPEAKERS ke zariye, nez mahfil meelad wa majalis muharram wa chehellum ke stage se ,aur bastiyon me nashr kiya jaata hai, taake wah awaam ke dar e zabaan ho jaayen aur gali gali unka asar wa propaganda kiya ja sake,

chunanche is qism  ke chand ash'har ba'taur namoona mulaaheza ho


" jisne sab najdiyon ke qile dha diye

himmat ala hazrat par lakhon salaam "


" sheikh najdi ka sar kaat kar rakh diya

khanjar ala hazrat pe lakhon salam "

nez ye bhi mulaheza ho


" na namaz unki namaz hai, na rasool se unhe kuch gharz,

karen lakh sajden wah din raat hain, wahabi phir bhi jahannami "


Beharhaal ! Awaam un naas ke faasid'shudah aur bimaar zehan ki is kaifiyat aur islam dushman anaasir ki musalmano ki safon me fitna'aaraayi ki koshishon aur bahami nafrat wa adawat ki takham'rezi ke pesh e nazar ba'shaur aur baaligh nazar logon ke zameer ko jhinjhodne aur ahle shia wa yahud wa nasaara ki ummat muslima Ke khilaaf propagandah se aagaah karne ke liye is blog (ISLAMICLEAKS) par ek series isi talluq se pesh ki ja rahi hai jo Dr abu adnan saheel ki murattab kitab "  HADITH NAJD AUR FITNA NAJDIYAT KA...........EK TAHQEEQI JAYEZA " me murattab ki gayi hai,

jisme wahabi aur najdi ke badnaam zamana istelaahaat ki haqeeqat se pardah uthaaya gaya hai, aur arbi lughat , sar'zameen me arab ki geograaphia . Kutub seerat aur hadith e nabwi  ki roshni me un istalaahaat (bad'naam lafz) ka tahqeeqi jayeza liya gaya hai,

Barelwi mujaddid ne in dono naamon ka bahut propaganda kiya aur shor wa kohram barpa kiya hai, uska pash-e- manzar aur haqeeqi maqsad kiya hai ?

Aur musalmano ki safon me tafreeq wa nifaaq ba'ham nafrat wa bughz wa anaad aur girohi propaganda ke jazbaat ubhaarne waale in dushman e islam anaasir ke  hamileen logon ke saajish dimagh kaam kar raha hai, uska bhi khulaasa hua hai,

nez islam ko bad'naam Karne ke liye unke napak azaim kiya kuch hain ?? Unka bhi jaayeza liya gaya hai,

in sab baaton ki nishaan'dehi us kitab aur hamare blog (ISLAMICLEAKS) me ki gayi hai,


NAJD AUR NAJDIYAT KA JAAYEZA : (PART - 1)

NAJD AUR NAJDIYAT KA JAAYEZA : (PART - 2)

NAJD AUR NAJDIYAT KA JAAYEZA : (PART - 3)

NAJD AUR NAJDIYAT KA JAAYEZA : (PART - 4)

FITNO KI AAMAD'GAAH TAREEKH KE AINE ME : ( PART 5)

TAANA E NAJDIYAT AUR WAHABIYYAT KA PASH-E-MANZAR (PART 5)


FITNA-E-NAJDIYAT AUR ULEMA E HIND : (PART-2)
HAMEN ummeed hai ke inshallah ye kitab  aur blog tamam insaaf pasand aur nek fitrat logon ke liye behtar raah saabit hogi......Allah taala ham sabko haq baat kahne aur us par amal paira hone ki taufeeq de........ameen