Thursday, October 18, 2012

EID-UL-ADHA-- FAZAIL WA MASAIL: (PART-4)

BismillahirrahmanirraheemEID-UL-ADHA-- FAZAIL WA MASAIL: (PART-4)MAYYIT KI TARAF SE QUR'BANI:


Ek sahaba se riwayat hai, wah kahte hain ke maine hz ali (ra) ko dekha wah  do dumbe zibah karte they, maine kaha :-" ye kya hai ( yani tum do dumbe zibah karte ho ) ?"

toh unhone kaha:-" nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne mujhe farmaya ke main unki taraf se qurbani karun toh maine unki taraf se bhi qurbani karta hun "

(abu dawood jild 1 pg 29, tirmizi pg 180)


imam tirmizi ne ye riwayat ba'alfaz deegar apni sunan me pesh ki aur saath ye bhi likhe hain

" ye hadith ghareeb hai, isko ham nahin jaante magar shareek ki hadith se aur baaz ahle ilm ne rukhsat di hai ke qurbani ki jaaye mayyid ki taraf se, aur baaz ne nahin rukhsat di"

, aur hz abdullah bin mubarak kahte hain :-" ke meri taraf ye ziyadah mahboob hai ke mayyit ki taraf se sadqah kiya jaaye aur qur'bani na kiya jaaye, agarQurbani ki jaaye toh usse kuch na khaaye, tamaam ka tamam sadqah kar diya jaaye, "

mazeed tafseel ke liye dekhen (tohfatul ahwazi jild 2 pg 354)


SAARE GHARWAALON KI TARAF SE EK JANWAR KAAFI HAI:


Is hadith ke mutaallik hadith me hai,

hz ata bin yasaar riwayat karte hain ke maine hz abu ayyub ansari (ra) se poocha :-" ke tum nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke zamana me kaise qur'baaniyan karte they ?"
toh kaha ke:-" ek admi qurbani karta tha ek bakri ki apni taraf se aur apne ahle khaana ki taraf se wah khud isme se khaate aur auron ko bhi khilaate "

(tirmizi jild 1 pg 217, miftah al haja pg 234)


OONT AUR GAAYE ME HISSE:


Gaaye me 7 aur oont me 10 aadmi hisse'daar ban sakte hain, jaise ke hadith me hai,


hz ibn abbas (ra) bayan karte hain ke:-" ham nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke saath safar me they, eid ul adha aa gayi, toh ham gaaye me 7 aur oont me 10  Hisse'daar bane "

( tirmizi pag 217, nisai jild 2 pg 204, miftah al hajah 233)


QUR'BANI KA WAQT:Qur'bani eid ki namaz padhkar karni chahiye, agar kisi ne eid ki namaz se pahle qurbani ki toh qurbani shumar na hogi, balke usko us jagah dusra janwar qurbaani karna padega, jaisa ke hadith me hai,


hz jundub bin sufyan bajli (ra) bayan karte hain ke main nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke paas eid ul adha ke din haazir hua, aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya:-" jisne (qurbani ka janwar ) eid ki namaz se pahle zibah kiya, pas usko chahiye ke wah uski jagah dusra jaanwar zibah kare aur jisne zibah nahin kiya wah (ab eid ki namaz ke baad ) zibah kare "

(mutawaffiq allaih )


ZIBAAH APNE HAATH SE KARNA:


Qurbani ka janwar apne hath se zibah kiya jaaye toh bahtar hai, kyonke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) qurbani ka jaanwar khud apne haath mubarak Se zibah kiya karte they, jaisa ke hadith me hai,


hz anas (ra) bayaan karte hain ke :-" nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) do chitkabre seengon waale mendhe qurbani karte they, apna paaon unki pahluon par rakhte aur apne dast mubarak se zibah karte "

( tirmizi jild 1 pg 216)


ZIBAH KI DUA:


Zibah se pahle masnoon dua padhni chahiye, jaisa ke hadith me hai,


hz jaabir (ra) bayan karte hain ke:-" nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne qurbani ke din do seengon waale ablaq aur khassi dumbe zibah kiye, jab aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne unko qibla rukh lita diya toh ye dua padhi.................. Aur phir zibah kiya "

(mutawaffiq allaih )


KASSAAB KI UJRAT AUR CHAMDA:


Qassab (qasaai) ko ujrat me chamda (khaal ) ya ghost nahi dena chahiye, balke usko ujrat apne paas se deni chahiye, hadith me hai,

hz ali (ra) se marwi hai ke unhone farmaya mujhe nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne huqm diya ke main qurbanion ka ghosht aur unki khaalein aur jholen khairaat kar dun aur qassab ko usme se kuch na dun, farmaya:-" qassab ko mazdoori apne paas se dete they "

( hadaiq tul azhaar jild 1 pg 105, baiheqi jild 9 pg 294)

baaz logon me riwaz hai ke wah qurbani ki khaalein imam masjid ko de dete hain, ya bech kar paise masjid ko de dete hain, qurbani ki khaalein na masjid me lagti hain. Aur na imam masjid ko uski khidmat ki sila me deni chahiye, haan ! Agar imam sahab ghareeb , ayaal daar aur haq daar hain, tab toh di ja sakti hain,

baaz jagah ye bhi riwaj hai ke qurbani ka jaanwar imam masjid se ya masjid ke khadim se ya madarsah ke talib e ilm se ya kisi aur ghareeb aadmi se zibah karwakar ghosht taiyyar kara ke usko khaal de dete hain, ye bhi durust nahi, unko unki mazdoori deni chahiye, aur phir haqdaar agar log hain tab unko khaal den Warna na den,

mukhtasar qassab jisne jaanwar zibah kiya hai koi bhi ho, usko ujrat me khaal aur ghosht nahin dena chahiye, khaalein ghareeb, miskeeno aur haqdaaron aur deeni madaaris ko deni chahiye,ALLAH TAALA HAM SABKO SUNNAT KE MUTAABIK AMAL KARNE KI TAUFEEQ DE............AMEEN...


( Maulana Muhammad Abdul Sattaar, Sargodha- PAKISTAN )