Wednesday, October 10, 2012

ZARURAT-E-TAQLEED E SHAKHSI AUR AAL-E-DEOBAND: (PART 3)BismillahirrahmanirraheemZARURAT-E-TAQLEED AUR AAL-E-DEOBAND: (PART 3)MUQALLID KE USOOL:


Muqallid:

pyaare ! Hamare yani ahnaf ke yahan sabse pahle quraan ko dekha jaata hai, agar masla qur'an shareef me mil jaaye toh ALHAMDULILLAH , warna hadith e rasool ko dekhte hain, agar mil jaaye toh theek warna ijma me dekhte hain, agar ijma me bhi na mile toh phir fiqh se yani qiyaas sharai se masla hal kiya jaata hai , fiqh ka toh chautha number hai, hamare yahan hadith zaeff bhi ho tab bhi awwaliyat aur foqiyat hadith ko hi hogi, qayaas ko nahi hogi "

(tohfa ahle hadith page 34)


JAWAB:

1- BHaiyyon ! Ye itna bada jhoot mazhab ke naam par bola gaya hai. Jiski misaal talaash karne ke ba'wajood nahi milegi, aur bolne waale bhi mashallah deen ke waahid thekedaar aur imaan kaamil ka dawa karne waale hain,

suniye fiqh hanafi ke usool me likha hai adilah arba se faqat mujtahid hi faayeda haasil kar sakta Hai, muqallid ko sirf qaul imam ki zarurat hoti hai,

hanafiya ke sadar us shariyah farmate hain

" yani adila arba ( qur'an, hadith ,ijma wa qayaas ) se sirf mujtahid hi kuch haasil kar sakta hai, muqallid nahi, kyonke muqallid ke nazdeek toh daleel sirf uske imam mujtahid ka qaul hota hai, muqallid toh faqat yahi kahe ke mere nazdeek is masla ka yahi huqm hai is waaste ke mere imam abu hanifa ki raaye yahi hai aur jis huqm tak bhi mujhe unki raaye ne pahunchaaya hai bas mere nazdeek wahi sahi hai "


(tozeehi mai talweeh page 44 taba naul kasoor 1292 hijri)


ye ibaarat kisi haashiye ki mohtaj nahi , balke apni tafseer aap hai ke adila arbah ki taraf ruju mujtahid ka kaam hai aur muqallid ki daleel imam ka qaul hai,


2- ye bhi aap ki ghalat bayani hai ke muqallideen ke nazdeek zaeff hadith bhi qayaas par muqaddam hai,

mulla jeevan usooli hanafi likhta hai

" yani agar raawi aadil wa zaabid ho lekin Faqeeh na ho, jaise anas bin malik aur abu hurairah toh agar unki riwaayaat karta wah hadith qayaas ke mutaabik hai toh amal kar liya jaayega aur agar qayaas ke khilaaf hai toh bil'zarurat chhod di jaayegi, isliye ke agar (khilaaf e qayas) hadith par amal kar liye jaaye toh qayaas ka darwaazah band ho jaayega "

(noorul anwaar page 179)


maulana taqi usmani hanafi deobandi farmate hain ke:-" har haal me taqleed hi waajib hai aur apne imam ya mufti ke qaul se khurooj jayez nahi, khwaah uska koi qaul unko ba'zaahir hadith ke khilaaf hi maalum hota ho "

(dars e tirmizi jild 1 page 122)


kyon janab ab toh maamla saaf hai ke qayaas ke khilaaf hadith par amal karna jayez nahi aur ye ke agar imam ka qaul ko hadith ke khilaaf bhi ho tab bhi qaul e imam par hi amal karna waajib hai,

3- agar waaqai aap pahle quraan wa sunnat me masla dekhte hain toh aap mubarak baad ke mustahik hain, allah aapke is faael me Baarkat de, aameen


magar mere azeez bhai ye taqleed nahi balke tark e taqleed hai, jaisa ke ham muqaddama difa imam abu hanifa ke hawaale se ek motbar hanafi deobandi aalim ka aitraaf naqal kar chuke hain (read part 1 or 2), 

mazeed mulaaheza kijiye,

deobandion ke mufti e aazam aur faqeeh ul asr maulwi rasheed ahmad sahab farmate hain ke:-" hadith ki taraf ruju karna muqallid ka wazeefa nahi "

(ahasanul fatawa jild 3 page 55)

ahnaf ke maaroof allama qaazi muhibbullah bihari farmate hain ke:-" yani muqallid ki daleel sirf uske imam mujtahid ka qaul hota hai, na toh wah khud tahqeeq kar sakta hai aur na apne imam ki tahqeeq par nazar daal sakta hai "

(muslim al saboot page 9)


ALLAH HAM SAB KO TAQLEED KI BALA SE MAHFOOZ RAKHE...... Ameen


THE END..,