Saturday, October 20, 2012

NAJD AUR NAJDIYAT KA JAAYEZA : (PART - 3)


BismillahirrahmanirraheemNAJD AUR NAJDIYAT KA JAAYEZA : (PART - 3)Hz abdull'ah bin umar (radiall'ahuanhu) se riwayat hai unhone kaha ek din rasoolullah sallallahu alaihi-wasallam ne du'a ki:-" aiy all'ah hamare liye sham me barqat nazil farmaa hamare liye yaman me barqat nazil farmaa"

logo ne kaha:-"aiy all'ah ke rasool ! hamare najd ke liye bhi du'a karen ?"

aap"sallallahu-aleihi-wasallam" ne farmaya ae all'ah hamare liye sham me barqat nazil farmaa hamare liye yaman me barqat nazil farmaa".

logon ne kaha:-" aye all'ah ke rasool ! hamare najd ke liye bhi du'a kare ?"

aap sallallahu-aleihi-wasallam ne kaha:-" wahan zalzale aur fitne honge aur waha se shaitan ke seengh niklega.."

(bukhari hadith no 7094, tirmizi kitabul manaqib, bab fi fazal sham wa yemen 3953, ibn hibban 7257)


Qur'an aur hadith e nabwi dono wahiy e ilaahi hain, aur unhen ye khususiyat haasil hai ke ye dono apni apni jagah Khud apne hi ahkaam wa elaanaat ke sharah bhi hain, aur ek dusre ki tafseer wa tozeeh bhi bhi qur'an wa hadith me kahin na kahin zaroor mil jaati hai,

misaal ke taur par quraan majeed ke bilkul shuru'at me surah fatiha ke andar hamen jo duaiyya alfaz sikhaaye gaye hain un me ye dua bhi shamil hai,

" ihdinas'siraatul musataqeem, siratal lazeena an amta alaihim "

yani hamen seedhe raaste ki tarah hamari rahnumai farma , un logon ka raasta jinko tune apne inaamat se sarfaraz farmaya

" an amta alaihim " se muraad kaun log hain ???

Uski tashreeh wa wazahat surah nisa ki aayat kareema se ho jaati hai,

" pas wah un logon ke saath hoga jinpar allah taala ne inaam kiya hai jaise ambiya kiram, saddeeqeen, shohada, aur saaliheen ummat ( yani nek log ) aur ye bahtareen saathi hain"

(surah nisa 69)

isi tarah bahut si aayat e mubaraka ki tashreeh wa tafseer  ahadith nabwi me khud nabi e akram sallalaho alaihi Wasallam (pbuh) ki zabaan mubark se mazkoor hai,

misaal ke taur par surah anaam aayat 182

" aamanu awalam yalbasu emaanahum..... "

ki tafseer me nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh)  ki ek hadith milti hai, jisme aapne farmaya ke:-" yahan zulm se muraad shirk hai "

isi tarah surah inshiqaaf ayat 8

" fa'saufa yahasib hasaban, yaseera "

ki wazaahat karte hue nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne bataya ke:-" aasaan hasaab se muraad allah ke hazoor bande ki sharf peshi hai, uske aamaal ka hisaab lena nahi "

surah baqarah ki ayat 187  me

" waqalu washarbu hatta yat'tabaiyin lagum ul khaital baiz minal khatail asood minal fajr "

ki tashreeh me nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki hadith mubarka hai, jisme bataya gaya hai ke

" isse muraad haqeeqi maana me siyaah aur safed rang ke dhaage nahi hain, balke subah saadiq ke safedi aur raat ki siyaahi muraad hai "

surah Anaam ayat 159 ke baare me ek hadith me nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) farmate hain ke

" isse muraad qurb e qayamat me aaftab ka maghrib se nikalna hai "

isi tarah surah najam ayat 13 ke baare me nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya ke

wala'qad ra'a nazalah akhra

" isse muraad hz jibreel (as) ka dekhna hai "

surah ibraheem ayat 24 ke tafseer me aapne farmaya ke

" shajaratin tayyibah yani paak darakht se muraad khajoor ka darakht hai "


isi tarah

yasabbat allah al'lazi aa'manu bil'qaul al'sabti

ke baare me nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki hadith me bataya gaya ke

" ye saabit qadmi ki kaifiyat momeen ki qabr me munkar nakeer ke sawalaat ke jawabaat ke baare me hai"

surah raad me

yasabbih al'raad bah'madah

ke baare me irshad e nabwi hai ke

" raad ek farishte ka naam hai jo badalon par muqarrah hai "

" lafz dua " ki tafseer me nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya

" dua ibaadat ka hi naam hai ( al'dua huwa al ibadah )"

surah younus ayat 26

al'lazeena ahsanuul husna wa ziyadah
ki tafseer me sahih muslim kitabul imaam bab ruyetul momineen fil akhra  ke tahat nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ka ye farman milta hai ke

" isse muraad aakhirat me deedar e ilaahi hai "

surah toor ki ayat 49

waman alail fasabbah w adbaar al najoom

ki tojeeh me nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya ke

" isse muraad namaz e fajr se pahle ki do rakat sunnat e mokedah hain "

isi tarah " suraah qaaf " ayat 40

wa'minal laili fasabbahuh wa adbaaris sujood

se muraad:-" namaz maghrib ke baad ki do rakat hain......


(alaam ul moqeen page 548 allama ibn qayyim )


jahan tak hadith e nabwi ki kisi dusri hadith e nabwi se tashreeh aur wazaahat ki baat hai toh ham is zaman me bataur misaal wah " Marfu hadith " pesh kar sakte hain, jisme nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ka irshaad hai:-" allah taala kaale boodhe ko na'pasand farmata hai "

is hadith e nabwi ki wazahat hz raasheed ibn saad (ra) ki is riwayat se ho jaati hai, jisme bataya gaya hai ke yahan

" kaale boodhe se nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki muraad wah boodha shakh hai jo kaale rang ka khizaab lagaata hai "

yani hadith e nabwi me siyaahi ki nisbat boodhe ki jild(skin) ki rangat se nahin hai balke uske baalon ki masnui (fake) siyaahi ki taraf ishara hai, jo khijaab lagaane se paida hui hai,...... !

Isi tarah ek aur hadith me nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne irshad farmaya

" aurton me nek auraton ki misaal aisi hai jaise 100 kawwon me ek ' ghuraab asam !' "

musnad ahmad ki riwayat me hai ke sahaba kiram ne daryaft kiya ke " GHURAB UL ASAM " kise kahte hain ??

Toh nabi e akram sallaho Alaihi wasallam (pbuh) ne irshad farmaya:-" ek aisa kawwa jiske dono pair (legs) safed ho "

waazeh rahe ke " GHURAB UL ASAM " kawwon ki ek qaleel ul wajood qism hai jo duniya me kahin kahin paayi jaati hai,


chunanche mustarak hakim me ek hadith e nabwi ke mutabik nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ka irshad girami hai

" jannat me aurtein itni miqdaar me daakhil hongi, jitni kawwon me " ghurabul asam " ki miqdaar hai "


isi tarah ek hadith me makka mukarrama ke baare me nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ye  farmaan milta hai, jo arab me zarabul misl ban chuka hai,

" la yan'qata feeha anzaan "

trans: yani ab kabhi wahan ( makka muqarrama ) me do bakriyan seengh nahin maarengi,


aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke irshad wa tashreeh aur wazaahat ke liye kutub wa seerat wa hadith me ye waqeya bayan kiya gaya hai ke

makka  mukarrama me banu umayya ke khaandaan Me ek aurat thi, jiska naam asma bint marwan tha, us aurat ki fitri khabasat aur islam dushmani ka aalam ye tha ke , ye logon ko musalmano ke khilaf badhkaati aur musalmano aur nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki huju (buraai ) me ash'haar kahti thi,

is tarah ye tamam musalmano ko zehni aziyat pahunchaati thi, sahabi e rasool hz umair bim adi (ra) ne nazar maani thi ke :-" agar ghazwa badr se nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) sahi salaamat waapsi tashreef le aayen toh main ba'zaroor is qeena parwar aurat ko qatal kar daalunga "

chunanche wah badr se aapki faatehaana wapsi ke baad hz umair bin adi (ra) ne apni nazar poori karne ke liye raat me uske ghar me ghus kar us aurat ko apni talwaar se qatal kar diya,

uske baad aap madeena munawwara gaye aur nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke peeche namaz e fajr ada ki, namaz se faarigh hone ke baad jab aap par nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki nigaah padi aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne unhe paas bulaakar daryaaft farmaya ke, kya tumne asma ko  maar daala ??

Unhone arz kiya:-" ji haan !"

aapne is par itminaan ka izhaar karte hue dobara daryaft kiya ke, tumhe is kaam me koi pareshani toh la'haq nahi hui ??
Raawi hadith kahte hai ke:-" hz umair bin adi (ra) ka itminaan bakhs jawab sun kar nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki zabaan e faiz tarjumaan se ye alfaaz nikle they, jo baad me arab ke andar zarabul misl ban gaye they"

" la yanqata feeha anwaan "

jiska matlab ye tha ke aaindah makka muqarrama me koi aisi aurat nahi hogi jo musalmano ko zehni aajiyat pahunchaane ka ba'as ho,


Baherhaal ! Hadith e nabwi ke zakheera se is qism ki bahut si misaalein pesh ki ja sakti hain, jin se ek hadith me mazkoorah farmaan nabwi ki tashreeh dusri hadith se ba'aasaanI , maalum ki ja sakti hai,


theek yahi kaifiyat zer e bahas " hadith najd " ki bhi hai,

yani jis najd ke baare me nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne barkat ki dua se gurez farmaya tha,


KYA wah " najd e yemen " wahi ilaaqa hai, jo madeena munawwara ke " junoob mashriq" ki simt phaila hua hai, aur aaj kal saudi mulk ka ek mashoor sooba aur mulk ka sadar maqaam aur daarul sultanate bana hua hai, Ya Wah koi aur MAQAAM hai ????


Hadith e nabwi ki roshni me aiye is par bhi ghaur karen,

sabse pahle bukhari wa muslim ki ye sahih hadith mulaaheza ho


1- Qaal Abdullahi ibn umari raziallahu anho anna, sami'a rasoollah (sws) wahuwa, mustaqbalil mashriqh yaqoulu, alaa innal fitnata hahuna min haisu yatlu'u qarn us shaitaan "

TARJUMA:- hz abdullah bin umar (ra) kahte hain ke unhone nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko mashriq ki taraf munh karke ye farmate hue suna hai ke:-" Khabardar ! Bila'shubah fitne idhar hi se uthega, jahan se shaitan ka seeng tulu hota hai (yani mashriq ki taraf se )

(bukhari )


2- an nafe wa saalim an ibn umar (ra) an rasoollullah (sws) qaal : al'fitnatu min hahuna min haisu yatla qarn us shaitaan wa sha rabeedah nahwal mashriqi

(bukhari jild 2 pg 105 albadaya wan nihaya jild 7 pg 314)


3- hz abu hurairah (ra) se riwayat hai ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya:-" yani kufr ka sar'chasma mashriq ki simt hai"

(sahih bukhari)

hz abu hurairah (ra) ki yahi hadith sahih muslim, ibn habban me in alfaz ke saath milti hai,

al imaanu simaanin wal'hiqmatu yamaniyah wa ra'asu al kufri qablal mashriqi


TARJUMA:- Imaan toh ahle yemen hi ka qaabil taareef hai aur hikmat bhi ahle  yemen ka hissa hai, aur kufr ka sar'chasma ( madeena munawwara ) se mashriq ki jaanib hai,

(sahih muslim, ibn habban )


4- hz jaabir bin abdullah (ra) se  Marwi hai ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya:-" shakht dili aur khafa (be'murawwati) mashriq ke ba'shindon me hoti hai, aur iman sahih maamo me ahle hejaz me paaya jaata hai "

(sahih muslim, kitabul iman ,)


dusre part me ham ye baat geographiyai saboot ke saath bata chuke hain ke madeena munawwara ke theek mashriq me " khaleej faaras (persian gulf ) waaqe hai, aur uske maghribi saahil se mutsal wah saara khitta zameen jo aaj kal agarchah hukumat saudi arab ki milkiyat aur uske zer e tassarruf hai, jahan is waqt kai saudi shaher aabaad hain,

jaise al qateef, la'ahsa, al hufuf, aur azmaan wagerah, magar daur e risaalat me soorat e haal mukhtalif thi, us waqt ye saara ilaaqa iran ke soobe iraaq ka hissa tha,

agar saudi arab ke maujooda naqshe me (madeena munawwara ) se ek seedhi lakeer mashriq ki jaanib kheenchen toh wah persian gulf ke paas al'qateef aur al'ahsa ke darmiyaan  Se guzarti hui, saamne khaleeji faaras me mil jaayegi, jiska mashriqi kinaare ka saara ilaaqa, aaj bhi iraan ki hukumat ka hissa hai,

zamane ke saath chunke mulkon ke hudood aur sar'hadon me tabdeeli hoti rahti hai, daur e risaalat nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) me ye saara khitta jo junoob ki simt " waadi sahba " ke paas se " saila " ke maqaam se shuru hokar shumaal me " muntaqah muhaaidah " tak jaata hai, qulli taur par iraaq hi ka ilaaqa tha,

yahan tak ke " khaleej faaras " ke shimaali kone par waaqe maujood " kuwait " ki mumlakat bhi us daur me iraaq me shamil thi,

aur haqiqat ye hai ke wah saare hi " pahaadi ilaaqe " jinko arabic me najd kaha jaata hai, usi jaani " zaat e arq " maqaam se shuru hokar iraaq ki sar'zameen ki taraf jaate hain,

isi liye nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne is mashriqi ilaaqe ki taraf isharah karte hue, use fitno ki sar'zameen bataya tha, Aur uske liye barkat ki dua karne se gurez farmaya tha,


mazeed tashreeh ke liye ye hadith mulaheza ho, jisme ba'qaidah taur par " IRAQ " Ka naam maujood hai,


hz hasan (ra) kahte hain ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne dua farmayi:-" aiy allah ! Hamare " madeena " ko hamare liye barkat waala bana de,

aiy allah ! Hamare shaam (syria) me barkat ata farma,

aiy allah ! Hamare yemen ko ba'barkat bana de,

ek admi ne arz kiya:-" ya rasoollullah ! Iraq ke liye bhi dua farma diye, kyonki wahan se hamare liye gehun aur deegar zaruriyaat ka saamaan aata hai,"

aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) chup rahe,

us shakhs ne dekh kar phir wahi guzaarish ki, nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) phir khamosh rahe,

phir farmaya:-" wahan se shaitan ka seeng nikalta hai, aur wahan zalzale aur fitne barpa honge "

(kanzul ummal jild 7 pg 164)

is hadith me saaf alfaz me " NAJD "  Ki bajaaye " IRAQ " ka lafz maujood hai, jisko nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne fitno ki sar'zameen bataya hai, aur wahan se shaitan ka seengh nikalne ki khabar di,

lihaza sahih bukhari ki wah riwayat jisme sar'zameen najd ke liye nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ka dua e barkat se gurez ka tazkirah hai, laazimi taur par usse muraad " najd e iraq " hai na ke " najd e yemen " jisko aaj kal najd e saudia kaha jaata hai, aur daarul sultanate " riyadh " jis khitta waqe hai, us zaman me musnad ahmad ki wah riwayat bhi ba'taur suboot pesh ki ja sakti hai,

jo hz abdullah bin umar (ra) se marwi hai ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) farmate hain ke:-
maine dekha ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) IRAQ ki taraf isharah karte hue farma rahe they:-" khabardaar ! Bila'shuba fitna yahan se uthega,

khabardaar ! Fitna idhar se barpa hoga,


Ye baat nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne teen martaba farmayi ,

phir farmaya:-" yahin se shaitan ka seengh tulu hota hai "

(musnad ahmad jild 2 pg 143)


Hz abdullah bin umar (ra) se marwi ek aur hadith me ye alfaz milte hain,

" aiy allah hamare liye hamare madeena me barkat naazil farma, aur

aiy allah hamare liye hamare madh aur sa'a (naap aur tol ke paimaano me ) ko ba'barkat bana de,

aiy allah hamare liye sham aur yemen me barkat naazil farma,

ek aadmi ne arz kiya :-" ya rasoollullah ! Aur iraq ke baare me dua farma den, "

aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) khamosh rahe,

phir farmane lage:-" aiy allah ! Hamare liye hamare madeene me barkat naazil farma,

aur hamare liye hamare madh aur sa'a me barkat de,

aiy allah ! Hamare liye hamare haram me barkat ka nazool farma,

aur hamare shaam aur yemen me barkat naazil farma,

phir kisi shakhs ne kaha:-" ya Rasoollullah ! Aur iraq ke liye bhi "

aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya:-" wahan se shaitaan ka seengh tulu hoga aur fitne ublenge "

( majmua al zawaid jild 3 pg 208, tabrani  4110)


sharah taibi me allama sharfuddeen taibi likhte hai

" aapne mulk shaam wa yemen ke liye barkat ki dua isliye ki ke aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki jaaye paidaish makka me hai aur yemen ka ilaaqa hai, aur aapka maskan madfan madeena me wah shaam ke ilaaqon mese hai "

(sharah taibi ala mishkat ul masabeeh jild 12 pg 3908)

chunanche in hadith e mubaraka se ye baat waazeh ho jaati hai ke aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne hejaz muqaddas ki tamam sar'zameen ke liye hi barkat ki dua farmayi thi,

jismi pahaadi, pahadi nasheebi sab hi ilaaqe shaamil hain, khwaah wah hejaz ki pahaadinn ( jabal e hejaz ) ke daaman me aabaad makka, madeena aur taif wagerah Shahron, ya yemen ki simt me usse matsil buland aur pathreeli satah martafah,  jo yemen ki nisbat se " najd e yemen " kahlaati hai,

aur daur e nabwi me jahan arab ke qabail mese banu tameem, banu haneefa, banu huzail, banu sulaim, banu bakr, banu gitfaan, aur banu hawazin wagerah aabaad they,

aur maujoodh daur me isi ilaaqe me mumlakut saudia arabia ka darul sultanatd " riyadh " waaqe hai,TO BE CONTINUED.....