Wednesday, October 31, 2012

GUM'SHUDA SHAUHAR KA MASLA

Bismillahirrahmanirraheem 
GUM'SHUDA SHAUHAR KA MASLA
Gumshuda shohar ka masla -Ahnaaf ka Ahle sunnat se Ikhtelaaf
 


Jis Aurat ka Shohar gum ho jaye shariyat me is ka kia hukm hai yani woh apne shohar ka intezar kitni muddat tak karke dusra nikah kare gi.???? 
 Ahnaaf ka Maslak
 Ahnaaf ka fatwa bada ajeeb, pecheeda,dard naak aur nehayet na qabil amal hai.

Hedaya me Markuz hai.
 


" Hasan kahte hain ke imam abu hanifa ne farmaya jab gumshuda shakhs ek sau bess (120) baras ki umar ko pohach chuke to hum qarar denge ke woh mar chuka hai.(Musannif hedaya ke mutabiq) Is hukm me dar asal gumshuda shakhs ke hum umaron ki maut ke andaza ke liye laazim hai.Hazrat Qazi abu yusuf ki rawait ke mutabiq intezar-e-muddat 120 baras tak hai aut baaz foqha ne intezaar ki muddat 90 baras batai hai aur fatwa bhi isi par hai"
 


(Aenul Hedaya jild 2 babul Mafqud safha 261)
 


Isi Tarah ka Masla Behashti Zewar me bhi mojud hai.jis me 90 baras tak intezar karna zaruri bataya gaya hai.

(BehashtiZewar-Hissa chaharum(4)-Shohar ke gum ho jaane ka bayan)
 


Yeh dardnaak hai ya Lateefa????
 


Ab is surat haal ko dard naak kaha jaye ya lateefa ke 18 baras ki umar me ek khatoon ka shohar gum ho jaata hai.Shohar ki umar us waqt 20 se 30 baras maan li jaye.Ab yeh khatoon apne gumshuda shohar ko 120 ki umar tak pohchane ke liye pure 100 baras ya 90 baras intezar kare gi aur is muddat me aurat ki umar 110 se 120 baras tak pohach jaye gi.Phir jab is ke muh me daant aur pet me aant ka jhagda khatam ho chuke ga to fiqh-e-hanfi use dulhan banne ki ijazat de degi.

Hanfi Fiqh ke Mufti sahab ab use hidayat kare ge Dadi Amma aapapni barat mangwaaane ke liye Azaad hain.
 


Raham Dili par Apni HatDharmi Wahi ki Wahi
 


Kuch zamana guzar jaane ke baad Kuch hanfi Mullaon ne is aurat ki be basi par raham aaya to unho ne use 120 se hata kar 90 baras tak adiyan ragad ragadkar mar jaane ke azaab se nijaat dilane ke liye yeh raasta ikhteyar kia ke is masla me fiqh hanfi ke fatwe ko tark karke Imam Malik ke mazhab par amalkia jaye aur gumshuda shohar ke liye Hanfi khawateen ko bhi ijaazat de di jaye ki apne gumshuda shohar ka chaar 4 saal tak intezaar kare.Agar woh is muddat me na lote aur na us ki koi khabar mile to woh Iddat 4 maah 1o din guzaar kar Nikaah kar sakti hai.
 

(Radul Mukhtar allama Shami,Umdatul Reyaya Maulan Abdul Hai Lakhnavi)
 

Magar sawal yeh hai ki is surat me fiqh Hanfi ka kia bana.??

Is ka Fatwa kia hua. ??? 

Agar fiqh hanfi ka fatwa sahih tha to use tarak kiu kia gaya aur ghalat tha to use moakhar kiu kia gaya,use mansukh kiu nahi kia gaya???
 

Is ka maana yeh hua ke Hanfi Buzurgon ne sirf jag hasai se bachne ke liye hi yeh surat Qabul ki hai.
 

Ahle Hadis Ka Maslak
 

Ahle hadis ka maslak Wazah hai khatoon apne shohar ki gumshudgi ki tarikh se char 4 baras tak intezaar kare aur biwi ki iddat 4 maah 10 din pure karke dusra Nikaah ke sath apni zindagi sanwaar sakti hai.
 

Ahle Hadis ki dalil Hazrat Umar bin Khattab ka woh irshad hai jo 

hazratSaeed bin Mussayib ki rawayat Moatta Imam Malik me Mojud hai.Hazrat Saeed kahe hai Hazrat Umar ne Farmaya
"Ke jis aurat ka Shohar gum ho jaye aur use koi pata maloom na ho woh 4 baras tak intezaar kare phir 4 maah 10 din guzaare aur Hasbe pasand Nikah Kare"
 

(Moatta Imam Malik 2/70)
 

Hazrat Imam Malik ka fatwa bhi isi par hai aur Imam Shafai ne bhi isi ko Ikhteyar kia hai.Aur zahir hai ke yeh ek Nehayat Mukhtasar aur Qabil Amal rasta hai.