Wednesday, May 21, 2014

IMAM ABU HANIFA RAHMATULLAH ALAIH KE SHARGIRDON PAR ZIRRAH

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..


Bismillahirrahm
anirraheem ..

**Hanfio k Nabi Hazrat Imam Abu Hanifa r.al k Sagirdo or unke Aulado per Zarrah**


1-Imam Abu Yusuf r.al k Mutaliq Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-3,Safa-321
Aur Al Hafiz Matbua Darait Al Moaf jild-1,Safa-268 me hai k :

''Falas Ne kaha ye Sach hai Mager Volne Wale Bahut hai Unko Tark Kar deya hai''


2-Kitab Al Zaifa wal Matbua Anwar Ahmadea Safa-38 me hai k :


''Abu Yusuf bin Ibrahim Qazi ne Ibn Al Saib se rewayat ki hai k , Yahiya Aur Mainde wagaira ne unko Tark kar deya hai (Yaani Rewayat Nahi le)''


3-Imam Muhammad k Mutalliq , Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-3,Safa-42 me hai k :


''Imam Nishai Aur Degar Muhaddiso ne Hafiza ki Wajah se unko Zaif kaha hai''


4-Kitab Al Zaifa wal Mutar w ken Imam Nishai Matbua Anwara Ahmed Safa-35 me hai k :


''Mohammad bin Hasan Zaif hai''


5-Imam Yusuf bin Khalid Aur Hasan Ibn Zaid k Mutaliq kitab Al Zaifa Matbua Anwar Ahmade Safa-35 me hai k :


''Unke (Imam Abu Hanifa r.al k) Sagirdo me Yusuf bin Khalid Al sumati Zaif Aur Bahut Jhoota hai Aur Hasan bin Zaid dalulwi Bahut jhoota aur Khabees hai''


6- Imam Hasan bin Zaid r.al k Mutaliq , Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-1,Safa-228
me hai k :

''Yahiya bin Moin se Mankul hai k (Hasan bin zaid) bahut jhoota hai Aur Abudaood ne kaha k bahut jhoota hai Sika Nahi hai,Aur Ibn Madini ne kaha k uske Hadees Nahi lekhe ja sakte Aur Abu Hatim ne kaha k Sika Nahi hai Aur Darekutni ne kaha k Zaif hai Tark keya gaya hai.''


7-Ismaeel Aur Hamad Aur Imam Abu Hanifa r.al k Mutaliq, Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-1,Safa-105
me hai k :

''Ismaeel Apne Baap Hamad se rewayat karte hai , aur Hamid Apne baap Abu Hanifa r.al se rewayat karte hai Ibn Adi ne kaha 3no Zaif hai.''


8-Ismaeel Hazrat Imam Abu Hanifa r.al k pote k Mutalliq Taqreb Al Tahzeb Matbua Faruqi Safa-25 me hai k :


''unke Bare me Muhaddiso ne Kalam keya hai''


9-Hamid ,Hazrat Imam Abu Hanifa r.al k Pote k Mutalliq, Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-1,Safa-276
me hai k :

''Ibn Adi ne Aur Degar Muhaddiso ne Hafiza ki Wajah se unko Zaif kaha hai.''


10-Aam Sagirdan Imam Abu Hanifa r.al k Mutalliq Qayamul lail Matbua Lahor Safa-124 me hai k :


''Imam Ahmed bin Humbel r.al ne farmaya k ye loog Abu Hanifa r.al k Sagird Wagaira unko Hadees ki Janch parakh me dakhel Nahi hai Hadees k Elm me un logo k Dakhal dena Mahaz Zaber-jasti hai.''


***Sabse Aham Baat Ahle-Kufa ki Hadees Daani***


1-Tarib Al rawi Matbua Msr Safa-23 me hai k Qoul Imam Malik r.al :


''Imam Malik r.al ne kaha k jis Hadees k Silsele me Hazaz k rawi na ho uska Magaz jata raha,Yaani Halke darze ki hoge.''


2-Tarrib Al Rawi safa-23 , me Qoul Imam Safaii r.al hai k :


''Jis Hadees ki Sanad Hazaz me na paye jaye us k Uska Magaz jata raha''


3-Tarrib Al Rawi Safa-23 , me Imam Safaii r.al Qoul hai :


''koi Hadees v Iraq se Awe Uske Asal Hazaz se na ho tou na Kabul ki jawe Agerche Sahi ho,May serf Tumhare khair-Kawahe chata hu.''


4-Mezan Surani Matbua Msr Safa-49 me Qoul Imam Safaii r.al hai k :


''Imam Safaii r.al Faramate the k Khaber daar Ahle-Raye Qayas karne Walo ki koi Hadees Tumhare pass Aye tou Mat lena jabtak k Chaan-been Na kar lo.''


5- Abudaood Muzabai Matbua jild-2,Safa-350
me Qoul Imam Ahmed bin Humbel r.al :

''Imam Ahmed bin Humbel r.al Farmate hai k Ahle-kufa ki Hadees me Noor Nahi hai''


7-Tarrib Al Rawi Safa-23 me Qoul Tahwi :


''Iraq Wala Admi Ager 100 Hadees Suna de tou 99 ko Chor he Do.''


8-Tarrib Al rawi safa-23 me Qoul Hasam bin Arwa :


''Iraq wala Admi Ager 1000 Hadees Suna de tou 990 ko tou chor he do Aur jo 10 Baaki rahe un me v sak rakho.''


9-Tarrib Al Rawi safa-23 me Qoul Habib bin Abi Sabit :


''(Masra ne sawal keya) k Koun Sunnat ko jayada janta hai Iraq wala ya Hazaz wala(habib ne) balke Hazaz wala.''


10-Tarrib Al Rawi Safa-23 me Qoul Zehri r.al :


''Kufa walo ki Hadees me bahut Garber hai''


11-Tarrib Al rawi Safa-23 me Qoul Abdullah bin Mubarak :


''Madina ki Hadeese Jayada Sahi hai Aur Asanad unke Kareb hai.''


12-Tarrib Al Rawi Safa-23 me Qoul KhuTaiba :


''unke rewayat me Bahut garbari hai,Aur sehat wa Salamati kam hai.''


Akher me ye Dua hai k Allah paak hume hak baat kahne sunne or usper Amal karne ki toufeeq de... Aameen

#ImranKhanSalafi