Sahaba Impex

Sahaba Impex
Corkwood Inspired

Wednesday, May 21, 2014

IMAM ABU HANIFA RAHMATULLAH ALAIH KE SHARGIRDON PAR ZIRRAH

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..


Bismillahirrahm
anirraheem ..

**Hanfio k Nabi Hazrat Imam Abu Hanifa r.al k Sagirdo or unke Aulado per Zarrah**


1-Imam Abu Yusuf r.al k Mutaliq Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-3,Safa-321
Aur Al Hafiz Matbua Darait Al Moaf jild-1,Safa-268 me hai k :

''Falas Ne kaha ye Sach hai Mager Volne Wale Bahut hai Unko Tark Kar deya hai''


2-Kitab Al Zaifa wal Matbua Anwar Ahmadea Safa-38 me hai k :


''Abu Yusuf bin Ibrahim Qazi ne Ibn Al Saib se rewayat ki hai k , Yahiya Aur Mainde wagaira ne unko Tark kar deya hai (Yaani Rewayat Nahi le)''


3-Imam Muhammad k Mutalliq , Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-3,Safa-42 me hai k :


''Imam Nishai Aur Degar Muhaddiso ne Hafiza ki Wajah se unko Zaif kaha hai''


4-Kitab Al Zaifa wal Mutar w ken Imam Nishai Matbua Anwara Ahmed Safa-35 me hai k :


''Mohammad bin Hasan Zaif hai''


5-Imam Yusuf bin Khalid Aur Hasan Ibn Zaid k Mutaliq kitab Al Zaifa Matbua Anwar Ahmade Safa-35 me hai k :


''Unke (Imam Abu Hanifa r.al k) Sagirdo me Yusuf bin Khalid Al sumati Zaif Aur Bahut Jhoota hai Aur Hasan bin Zaid dalulwi Bahut jhoota aur Khabees hai''


6- Imam Hasan bin Zaid r.al k Mutaliq , Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-1,Safa-228
me hai k :

''Yahiya bin Moin se Mankul hai k (Hasan bin zaid) bahut jhoota hai Aur Abudaood ne kaha k bahut jhoota hai Sika Nahi hai,Aur Ibn Madini ne kaha k uske Hadees Nahi lekhe ja sakte Aur Abu Hatim ne kaha k Sika Nahi hai Aur Darekutni ne kaha k Zaif hai Tark keya gaya hai.''


7-Ismaeel Aur Hamad Aur Imam Abu Hanifa r.al k Mutaliq, Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-1,Safa-105
me hai k :

''Ismaeel Apne Baap Hamad se rewayat karte hai , aur Hamid Apne baap Abu Hanifa r.al se rewayat karte hai Ibn Adi ne kaha 3no Zaif hai.''


8-Ismaeel Hazrat Imam Abu Hanifa r.al k pote k Mutalliq Taqreb Al Tahzeb Matbua Faruqi Safa-25 me hai k :


''unke Bare me Muhaddiso ne Kalam keya hai''


9-Hamid ,Hazrat Imam Abu Hanifa r.al k Pote k Mutalliq, Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-1,Safa-276
me hai k :

''Ibn Adi ne Aur Degar Muhaddiso ne Hafiza ki Wajah se unko Zaif kaha hai.''


10-Aam Sagirdan Imam Abu Hanifa r.al k Mutalliq Qayamul lail Matbua Lahor Safa-124 me hai k :


''Imam Ahmed bin Humbel r.al ne farmaya k ye loog Abu Hanifa r.al k Sagird Wagaira unko Hadees ki Janch parakh me dakhel Nahi hai Hadees k Elm me un logo k Dakhal dena Mahaz Zaber-jasti hai.''


***Sabse Aham Baat Ahle-Kufa ki Hadees Daani***


1-Tarib Al rawi Matbua Msr Safa-23 me hai k Qoul Imam Malik r.al :


''Imam Malik r.al ne kaha k jis Hadees k Silsele me Hazaz k rawi na ho uska Magaz jata raha,Yaani Halke darze ki hoge.''


2-Tarrib Al Rawi safa-23 , me Qoul Imam Safaii r.al hai k :


''Jis Hadees ki Sanad Hazaz me na paye jaye us k Uska Magaz jata raha''


3-Tarrib Al Rawi Safa-23 , me Imam Safaii r.al Qoul hai :


''koi Hadees v Iraq se Awe Uske Asal Hazaz se na ho tou na Kabul ki jawe Agerche Sahi ho,May serf Tumhare khair-Kawahe chata hu.''


4-Mezan Surani Matbua Msr Safa-49 me Qoul Imam Safaii r.al hai k :


''Imam Safaii r.al Faramate the k Khaber daar Ahle-Raye Qayas karne Walo ki koi Hadees Tumhare pass Aye tou Mat lena jabtak k Chaan-been Na kar lo.''


5- Abudaood Muzabai Matbua jild-2,Safa-350
me Qoul Imam Ahmed bin Humbel r.al :

''Imam Ahmed bin Humbel r.al Farmate hai k Ahle-kufa ki Hadees me Noor Nahi hai''


7-Tarrib Al Rawi Safa-23 me Qoul Tahwi :


''Iraq Wala Admi Ager 100 Hadees Suna de tou 99 ko Chor he Do.''


8-Tarrib Al rawi safa-23 me Qoul Hasam bin Arwa :


''Iraq wala Admi Ager 1000 Hadees Suna de tou 990 ko tou chor he do Aur jo 10 Baaki rahe un me v sak rakho.''


9-Tarrib Al Rawi safa-23 me Qoul Habib bin Abi Sabit :


''(Masra ne sawal keya) k Koun Sunnat ko jayada janta hai Iraq wala ya Hazaz wala(habib ne) balke Hazaz wala.''


10-Tarrib Al Rawi Safa-23 me Qoul Zehri r.al :


''Kufa walo ki Hadees me bahut Garber hai''


11-Tarrib Al rawi Safa-23 me Qoul Abdullah bin Mubarak :


''Madina ki Hadeese Jayada Sahi hai Aur Asanad unke Kareb hai.''


12-Tarrib Al Rawi Safa-23 me Qoul KhuTaiba :


''unke rewayat me Bahut garbari hai,Aur sehat wa Salamati kam hai.''


Akher me ye Dua hai k Allah paak hume hak baat kahne sunne or usper Amal karne ki toufeeq de... Aameen

#ImranKhanSalafi