Friday, May 23, 2014

NAMAAZ KA GHALAT TAREEQA

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..


Bismillahirrahm
anirraheem ..

**Sabse pahle Azan k Bayan me Hanfi mazhab se **


''Azan Farsi wagaira Her Juban me jaiz hai,Ager loog ye Samjh le k Azan hue hai''


[Dure Mukhtar jild-1,safa-225
,Hidaya jild-1,safa-349]

**Namaz ki kaifeyat Ahnaaf hazrat k Mulaiza ho**


1-Namaz me roze ki Neyat kare tou Durust hai.

[Durr e Mukhtar jild-1,Safa-205
]

2-Ek pair ki jagah v paak ho tou Dusre paao ko uthae rakhe tou kaafi hai.

[Bahesti Zewar ,safa-34]

3-Suru karna Namaz k Sewai Arbi k Durust hai,Ager che Arbi Janta ho.

[Durr-e-Mukhtar
,jild-1,Safa-210,224, Fatwa Aalm Giri jild-1,safa-93]

4-Bajai ''Allah hu Akber'' k ''Allah Al akber '' ya ''Allah kaber'' ya ''Allah al kaber'' ya ''Allah Akba'ar'' ya ''Allah la kaber'' kahna jaiz hai.

[(Abu Yusuf r.al) durr e Mukhtar jild-1,safa-224
,Hidaya jild-1,safa-345,Qadwari safa-22, ]

4-Bajae ''Allah hu Akber'' k ''Alhamdullilah
'' ya ''Tabarak Allah'' ya ''Allah azal'' ya ''Allah Azim '' ya ''Arahman Akber '' kahe tou jaiz hai.
[Fatwa Alam giri jild-1,safa-96,
Hidaya jild-1,safa-344,saareh Waqiya safa-96,Qadrawi safa-22]

5-Bajae ''Allah hu Akber'' k ''SubhanAllah''
ya ''Lailahaillah'' kahe tou Namaz jaiz hai.
[Fatwa Alam giri jild-1,safa-96,
Hidaya jild-1,safa-344,Sareh waqiya safa-96,Kazar safa-34,Munya safa-74]

6-Allah hu Akber ko farsi me padhe tou jaiz hai.

[Fatwa Alam giri jild-1,safa-93,
Hidaya jild-1,safa-345,Manya safa-74]

7-Namaz k sab Arkan Aur Khutba aur Sana wagaira her Zuban me Durust hai. [ (Abu hanifa r.al) Durr e Mukhtar jild-1,safa-224
,225,sareh waqiya safa-96,Hidaya jild-1,safa-349]

8-Farsi Juban Faiq hai (goya Arbi janta ho).

[Durr e Mukhtar jild-1 safa-224]

9-Sab arka'an sewai Quraan k bawajud Arbi janne k gair juban me jaiz hai. [ (Abu Hanifa r.al) Durr e Mukhtar jild-1,safa-225
]

10-Salam ya jawab Salam Aur Takber Waqt jabah k Aur Quraan gair juban me jaiz hai. [Durr e Mukhtar jild-1,safa-224
,fatwa Alam giri jild-1,safa-94, Hidaya jild-1,safa-347,Sareh waqia safa-96,Kazul alqaid safa-35]

11-Namaz me Subahnakaqa padte waqt hanth latkaye rakye jab khatam kar chuke tou hanth bandh le.


[Durr e Muktar , jild-1,safa-226
]

12-Aurte Seene per hanth bandhe.


[Durr e Mukhtar ,jild-1,safa-22
6,Fatwa Alam giri jild-1,Safa-99,Hidaya jild-1,safa-351, sareh waqia jilld-1,safa-93,Kanzar safa-35,]

13-Imam Quraan padhe tou muqtadee ''SubhanakaAlla
h humma'' pad le.

[Fatwa Alam giri jild-1,Safa-123
,Manyatul musli-safa-83 ]

Note : Ab Sureh Aaraf,para 9, ayat 204,Tarjuma,''a
ur jab quran padha jaaye to uski taraf kaan lagaaye raho,aur chup raho,taa ki tum par raham kiya jaaye'' k hukm kaha gaya .

14-Muqtade Serri Namaz me Sureh Fatiya Imam k piche padhe tou ye Zaif hai (Imam Mohammad r.al).


[Durr e Mukhtar jild-1,safa-252
]

15-Muqtadi k Quraan fatiya padna Mager wo Tahreme hai mager namaz sahi hoge (Abu hanifa r.al,Imam yusuf r.al).


[Durr e Mukhtar jild-1,safa-252
,Fatwa Alam giri jild-1,safa-150]

**ye the 15 Masle Farz Namaz jo rojana Ada keye jate hai ab dusre Namazo k haal dekhe Ahnaaf ki kitabo me...


16-Namaz e Janaja me Sureh Fatiya k baad Sana padhe jaye tou jaiz hai.


[Durr e Mukhtar jild-1,safa-87 wa 114]


17-Baaz Ulma ne kaha k Ager may Muqtadi hu Aur Fatiya na padhu tou Imam Safaii r.al mujper Aita'ab kare Aur padhu tou Abu Hanifa r.al gussa ho,Esleye maine Imamat ko ekhteyar keya.


[Durr e Mukhtar jild-1,safa-256
]

18-Ager Pichle 2 rekato me Alhamdullilah wa tasbeh chor de tou jurm nahi.


[Fatwa Alam giri jild-1,safa-102
]

19-Fatiya k bajae koi hissa Quraan se padle tou Farz ada ho jayega.


[Hidaya jild-1,safa-425
]

20-Namazi sirri wa Zahiri me Muqtadi kuch Qirrat Na padhe.


[Hidaya jild-1,safa-428
]

21-Imam k piche Alhamdullilah padne wale k moo me Aag k Angare or pattar hai.


[Hidaya jild-1,safa-438
]

22-pichle 2 rekato me bajaye Alhamdullilah k 3 dafa subhanAllah kahe tou durust hai.


[Bihistijewar hissa-2,safa-39
]

23-Pichle 2 rekat me kuch Na padhe tou durust hai.


[Bihtezewar hissa-2,safa-39
]

24-Ager Musafer kaser kare tou Muqtade puri karle mager Muqtade rekat me Alhamdullilah na Padhe.


[kanzul aqaid safa-59]


25-Ameen bil zaher Makruh hai.


[Munyatul musli safa-106]


26-Rafadaain kabl al ruku wa baad al ruku Makruh hai.


[Munyatul musli safa-88]


27-Sajda serf Naak ya serf Pesaani per karna jaiz hai.


[(Abu hanifa r.al) Hidaya jild-1,safa -375]


28-Aurat sadja me pait ko apne 2no jaano se mela hua rakhe.


[Durr e Mukhtar jild-1,safa-234
,Fatwa Alam giri,jild-1,safa-61,101,Hidaya jild-1,safa-381,sarr­eh waqiyat jild-1,safa-100,kanzer safa-36,Munyatal musli safa-85]

29-Attaheyat sewae Arbi k har Zuban me jaiz hai.


[ (Imam abu Hanifa r.al) Hidaya jild-1,safa-349
]

30-Aurat Attaheyat k Waqt apne 2no paao ko dahene taraf Neqal ker apne back (bump) per baithe.


[Fatwa Alam giri jild-1,safa-102
,Hidaya jild-1,safa-391,sareh waqiyat jild-1,safa-106,kanzer safa-37, musli safa-86,behestijewar hissa-2,safa-35]

31-Darood padna humare Nazdeq Farz nahi hai.


[Hidaya jild-1,safa-398
,sareh waqiyat jild-1,safa-102]

32-Salam k waqt kasdan hajat kare (paad mare) tou Namaz fased nahi hoge, salam ferne ki jarurat Nahi.


[Durr e Mukhtar jild-1,safa-245
,Hidaya jild-1,safa405,480, sareh waqiaya safa-115,kanzer safa-44,Qadrawi safa-28,Munyatul musli safa-81]

33-Imaam ne Baad Tashaud k Bate ki ya Masjid se Nekal gaya tou Namaz jaiz hai.


[sareh waqiya safa-112]


34-Muqtade Tashud pad k Imam se bool para tou Namaz durust hoge.


[Durr e Mukhtar jild-1,safa-245
]

35-Salam k Waqt Amadan kah-kaha ker tou Namaz Nahi tute. (yaani khil khila ker hasse tou Namaz batil nahi hote ,Namaz k halat me)


 

          Via- imran khan salafi

 [Hidaya jild-1,safa-53 ]