Thursday, June 19, 2014

SALAT E WITR KA BAYAN- (PART-1)


Bismillahirrahmanirraheem

 


****Salat e Witr k bayan**** Part-1
 


 **3 Rekat Namaz Witr 2 salam me**

1-Hazrat Abu Huraira r.a se Rewayat hai,Rasul Allah (s.a.w) ne Farmaya : ''3 Rekat witr us tarah Na Padho k Namaz Magrib ki Musabihat ho jaye''


(yaani Magrib ki Namaz ki tarah Nahi padna chaye)


[Dare-Kutni jild-2,safa-24,

Sareh Maene al asa'ar jild-1,safa-292, Sunan lil Bahki jild-3,safa-31,Hakim jild-1,safa-304, Imam Hakim r.al ne Es Hadees ko Saiken ki Sart per Sahi kaha hai Aur Imam Durekutni r.al ne es rewayat ko Seka karar deya hai.]

2-Hazrat Abdullah bin Umar r.a se Rewayat hai Farmate hai : ''Rasul Allah (s.a.w) Namaz witr ki 2 rekat me Salam se Fasla karte''


[ Ibn Hibban hadees no-678, Tahawi jild-1,hadees no-278,279, Ibn Adi jild-7,safa-255
1,Tal­­­kisk hadees no-117, Hafiz Ibn Hazar r.al ne : fatul al ba'ari jild-2,safa-386 me ese Sahi kaha hai ]

Mazkura hadees k Mahfoom ye hai k Rasul Allah (s.a.w) 3 witr es tarah padte k 2 rekat padker Salam ferte , Aur fer uth ker 3sri Rekat Alag se Ada Farmate .


**3 Rekat Witr ek Salam me jaiz hai**


Eske khilaf ek Salam me 3 rekat Namaz witr padne k v Sawab melta hai :


Chunache Hazrat Abi bin Kaib r.a se rewayat hai ,Farmate hai :


''Rasul Allah (s.a.w) Witr ki pahle Rekat me ''Sabbihis-m RabbikalAala'' dusri me ''Kul ya ayyuhulKaafiroo
n'' aur teesri me ''QulHuwallahu ahad'' ki Telawat Farmate the' Aur Akher me (ek he martaba) Salam ferte the''

[Sunan Nisai jild-1 safa-191 kitab Kayam al lail hadees no-1683, Shaikh Albani r.al ne Sahi kaha hai]


Note : Esse Malum hua k Namaz e Witr ek Salam me v jaiz hai 'Mager Afzal 2 Salam me hai, baharhaal hum me se Aksar loog puri Zendagu Serf ek he Rekat Namaz witr padte Chale aa rahe hai ye Tareka Durust Nahi hai , kuki Ahadees me 5,7, aur 9 Rekat k v Sabut Melta hai , es leye humko chayye k kam se kam kavi kavi 3 or 5 Rekat v padha kare.


** 1, 3, 5, Rekay Witr ki Dallil **


Rasul Allah (s.a.w) ne Mukhtalif Ahwa'al o Waqt me Namaz Witr 1, 3, 5, 7 or 9 Rekat v padhe hai Chunache :


Hazrat Abu Ayub r.a se Rewayat hai Rasul Allah (s.a.w) ne Farmaya :


''Namaz witr he Musalman per Hak hai, jo 5 rekat padna chahe ' wo 5 rekat padhe ' Aur jo 3 Rekat padna chahe wo 3 Rekat padhe Aur jo 1 rekat padna chahe wo 1 Rekat padle''


[Sunan ibn Daood jild-1 safa-201 kitab al witr hadees no-1212,1422, Sunan Ibn Maza jild-1 safa-84 kitab Iqamat Al salat hadees no-1180,1190, Sunan Nishai kitab Qayam al Lail hadees no-1691,1692,16
93,1694,1711, Musnad Ahmed jild-5 safa-418 hadees no-22443, Sunan al Darmi kitab Al salat hadees no-1536,1626, Shaikh Albani r.al se Sahi kaha hai]

** 7 aur 9 Rekat Namaz e Witr **


Hazrat Aisha Siddiq r.a se rewayat hai Farmate hai :


''Rasul Allah (s.a.w) 9 rekat Namaz witr padte '' 7 rekat me Attaheyat me Nahi baith te balke'' 8wi Rekat k baad ''Attaheyat me '' Baithte'' Aur Attaheyat padte fer khara ho jate Aur 9wi Rekat padte Aur ''Akhre Kaida me'' baith jate fer Attaheyat wagaira dua pad ker Salam ferte, Amirul mominnen Hazrat Aisha siddiq r.a Farmate hai : jab Rasul Allah (s.a.w) bare Umr ko pahuche ' Aur Gost varne ki wajah se jism bojal ho gaya to 7 rekat Witr padte the'' Aur Namaz witr yaani 9 rekat k Salam k baad Rasul Allah (s.a.w) baith ker 2 rekat Namaz padte the ' es tarah kul 13 Rekat hue.''


[Muslim jild-1 safa-256 kitab Al musafiren hadees no-1233 , Sunan Ibn Daood kitab al Salat hadees no-1060,1144,11
45,1147, Sunan Nishai kitab Qayam al lail hadees no-1583,1690,1699,1700,1701,1703,1703,1705, Musnad Ahmed hadees no-23134 , Sunan Al Adrmi kitab Al salat hadees no-1439]

** 1 Tashud se 5 Rekat Witro me **


Hazrat Aisha Siddiq r.a se Rewayat hai Farmate hai :


''Rasul Allah (s.a.w) Raat me kul 13 Rekat padte ' Aur unme 5 rekat Namaz Witr padte the ' Aur un 5 rekat Witro me ' kisi v Rekat me ''Tashahud k leye'' Na baithte Mager Akher me.''


[Muslim jild-1,Safa-254
kitab Al Musafirin hadees no-737,1217, jamai Tirmizi kitab al Salat hadees no-421, Sunan Nishai kitab Qayam al lail hadees no 1698,Sunan ibn Daood kitab Al salat hadees no-1140,1152,Sunan Al darmi kitab al salat hadees no-1535]

** 1 Raat me 1 he Witr **


1-Hazrat Talq bin Ali r.a se Rewayat hai ' Rasul Allah (s.a.w) ne Farmay :


''Yaani 1 Raat me Dobara Witr Nahi hai''


[Suana Ibn Daood jild-1 safa-203 abwab al witr hadees no-1227,1439,Ja
mai tirmizi kitab al salat hadees no-227,432,Sunan Nishai kitab al Qayam al lail hadees no-1661,1681,Musnad Ahmed jild-4safa-23, Shaikh Albani r.al ne Sahi kaha hai]

2-Hazrat Abdulla bin Umr r.a se rewayat hai Rasul Allah (s.a.w) ne Farmaya :


''Raat me apne Akhre Namaz Witr ko banao''


[Bukhari jild-1 safa-136,kitab al jamat hadees no-943,998,Musl
im jild-1 safa-257 kitab al musafirin hadees no-751,752,Sunan Abi Daood hadees no-1438,Sunan Abu daood jild-2 hadees no-333,Musnad Ahmed jild-2 hadees no-143, sunan al Bahki jild-3,safa-34]

es leye Ager koi Saks Namaz padker soo jaye fer Raat ko pichle pahar uth ker Nawafil Ada kare wo Akher me Dobara Witr Nahi padega kuki Hazrat Talq bin Ali r.a se Rewayat hai ' Rasul Allah (s.a.w) ne Farmay :


''Yaani 1 Raat me Dobara Witr Nahi hai''


[Suana Ibn Daood jild-1 safa-203 abwab al witr hadees no-1227,1439,Ja
mai tirmizi kitab al salat hadees no-227,432,Sunan Nishai kitab al Qayam al lail hadees no-1661,1681,Musnad Ahmed jild-4safa-23, Shaikh Albani r.al ne Sahi kaha hai]

**Namaz Witr k waqt **


Witr k waqt 'Namaz e Isha k baad se Tulu Fazar tak hai,Es k Dallil ye hai :


1-Hazrat Karza bin Huzaifa r.a se Marwi hai Rasul Allah (s.a.w) ne Irshad Farmaya :


''Yaani Namaz Witr k Waqt Namaz e Isha k Baad se Tulu Fazar tak hai''


[Sunan Abi Daood jild-1 safa-200 kitab al salat hadees no-1418,jamai Tirmizi jild-1 safa-60 kitab al salat hadees no -452, Sunan Ibn Maza jild-1 safa-83 kitab Iqamat al salat hadees no-1168]


2-Hazrat Abu Saeed khudri r.a se Rewayat hai Rasul Allah (s.a.w) ne Farmaya :


''Subah se pahle Namaz e Witr Ada keya karo''


[Muslim jild-1 safa-253 kitab al musafirin hadees no-754,1253, jamai Tirmizi kitab al salat hadees no 430,467,Sunan Nishai kitab Qayam al lail hadees no-1666,1665, Sunan Ibn Maza kitab iqamat al salat hadees no-1179,1189, Musnad Ahmed hadees no-10675,10986,
10896]

jise Andesa ho k wo Raat k akher Waqt me beda'ar nahi ho sake ga tou use chaye k wo Namaz Witr padker sooe, leken Ager wo andesa na ho tou Raat k Akher hisse me he Namaz Witr k padna Afzal hai, jaisa k hazrat Jabir bin Abdullah r.a se Rewayat hai' Rasul Allah (s.a.w) ne Irshad Farmaya :


''tum me se jise Andesa(Sak) ho k wo Raat k Akhe hissa me jaag Nahi sakega tou ' wo Awwal Sab he Namaz witr padle fer soo jaye''.


[Muslim jild-1 safa-253 kitab al musafirin hadees no-755,1255,125
2,Jamai Tirmizi kitab al salat hadees no-418,455,Sunan Ibn Maza kitab Iqamat al salat hadees no-1177,1187]
 
 
Via- Imran khan salafi