Thursday, October 2, 2014

MAYYIT KO DAFNAANE KE BAAD AJHKAM O MASAILBismillahirrahmanirraheem ..

:::::Mayyat ko Dafnane k baad Ahkaam o Masail:::::::


**Yatim k Sir per Hanth ferna Aur uska Ekraam karna Mustahab hai**


Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Hazrat Zafar r.a ki Sahadat k Baad unke Beta Abdull ko Utaya Aur Uske Sir per 3 Martaba Hanth fera Aur her Martaba hanth ferte hue kaha ''Aye Allah ! jafar ki Awlad me es k Jaa-Nasin Bana''


[Sahi : Ahkam al janaiz Safa-210 Ibn Maza Hadees no-1612, Musnad Ahmed 2/204 , Hafiz buseer r.al ne ese Sahi kaha hai (1/534) ]


::::Wafaat k Baad Mayyat ko jin Asiya k Faida hota hai:::::


1-Musalmano ki Dua:


jabke Esme Kabuliyat ki Srt Mouzud ho,Irshad Baari Tala hai k:


''Aur jo unke baad Ayege wo kahege k Aye Humare Parwardega'ar ! Hume Baks de Aur humare un bhaio ko v jo humse pahle Imaan laye Aur Imaan-daaro ki taraf se humare Dil me Kina(Dusmani) Na Daal' Aye Humare Rab be-sak tu Safkat wa Maharbani karne wala hai.''


[Sureh No-59. Al-Hashr-Ayat No-10]


2-Wali k Mayyat k Rozo ki kaza dena :


Hazrat Aisha r.a se Marwi hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :


''jo Saks Fout (Wafa'at) ho jaye Aur uske jimme kuch Roze Ho tou uska Wali uske Taraf se Roze Rakhe''


[Hasan: Ahkaam al janiz safa-212 Ahmed hadees no-1760 , Hakim 1/372,Bahqi 4/60]


3-Mayyat ki Nazar puri karna :


Hazrat Saad bin Ubada r.a ne Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam se Daryaft key k ''Beshaq mere Walda Wafaat pa gaye hai Aur uske Jimme Nazar hai (Tou may kya karu)? Aap(s.a.w) ne Farmaya Tum Uske Taraf se Nazar puri karo''


[Bukhari 5/440 kitab al wasiya,Nishai 2/130,Tirmizi 2/375,Bahqi 4/256,Ahmed 1893]


4-Mayyat ki Taraf se koi v Karz Ada kar sakta hai :


Jaisa k Ahad Resalat me Ek Saks Makruz Fout (wafaat) hua tou Aap (s.a.w) ne Farmaya : Apne Sathi per khud Namaz padho.

Tou Hazrat Abu Qatada r.a ne kaha : Aye Allah k Rasul ! aap eske Namaz e Janaza padhe Aur eska karz mere Jimme hai,fer Aap(s.a.w) ne uske Namaz e Janaza padhe.

[Bukhari 3/368,Ahmed 4/47,Nishai 1/278, Darmi 2/263, Ibn Maza 2/75]


5-Saleh Aulaad jo v Nek Amaal Sir Anzam de :


Irshad Baari Tala hai k :


''Insaan k leye Serf wahi hai jiske usne kosis ki''


[Sureh No-53. An-Najm-Ayat No-39]


Aur Awlaad Inshaan ki kosis wa kamae me se hai jaisa k Hadees e Nabi(s.a.w) hai k :


''Beshaq sab se Pakeza chiz jise Inshaan khata hai wo uske (apne Hantho ki) kamai hai Aur beshaq uske Awlaad v uske kamai me se he hai.''


[Hasan : Ahkaam al Janaiz safa-217 Abu daood 2/108 kitab al bewa, Nishai 2/211,Tirmizi 2/287,Dharmi 2/247,Ibn Maza 2/2 , Hakim 2/46 , Ahmed 6/41]


6-Sadka e Jareya Aur Acche Asraat :


(1)- Irshad e Baari Tala hai k :


''hum lekhte jate hai Wo Amaal v jin ko log Aag vejte hai Aur unke Wo Amaal v jin ko piche Chod jate hai (yaani Ayse Amaal Aur Namune dunya me piche chod jate hai k Marne k baad loog unke Iqtada me wo Amaal bajalate rahte hai).''


[Sureh No-36. Ya-Sin , Ayat No-21]


(2) Hazrat Abu Huraira r.a se Marwi hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :


''Jab Inshaan Fout(wafaat) ho jata hai tou 3 Amaal k sewa uske tamam Amaal munkata ho jate hai :


A-Sadqa e Jariya.

B-Aysa Elm jisse loog Faida uthate ho.
C- Nek wa Saleh Awlaad jo uske leye Dua karte Rahe.

[Muslim 5/73 kitab al wasiha,Al adaab al mufrid lil Bukhari Safa 7 , Abu daood 2/15,Nishai 2/129,Bahqi 2/278, Ahmed 2/372]


Note : ye saari jankare Feka o Ahadees kitab (Shaikh Albani r.al ki tahkek) se le gaye hai...#Imran Khan Salafi