Wednesday, January 1, 2014

TAQLEED E SHAKHSI KE WAJOOD PAR MAULANA ASHRAF ALI THANVI (RH) KI PAHLI DALEEL KA JAYEZA:

Bismillahirrah manirraheemTAQLEED E SHAKHSI KE WAJOOD PAR MAULANA ASHRAF ALI
THANVI (RH) KI PAHLI DALEEL KA JAYEZA:Pahli Daleel Toh Maulana Ne Ye Di Hai Ke


" Tum Log Un Dono Shakhson Ki Iqteda Kiya
Karna JO Mere Baad Honge Aur Ishaara Hz
Abu Bakr Wa Hz Umar (Ra) Ko Batlaaya"


(Alam Ul Moqeen Urdu Jild 1 Page 438,
Maktaba Faheem Mau)


Tajziya :


Pas Pahle Toh Main Ahnaaf Se Ye Poochta
Hoon Ke Ilm Toh Khair Aur Cheez Hai Lekin
Aap Imaan Se Batlaayen Ke Urdu Ke Ye Alfaaz
Jo Aapke Saamne Maulana Ki Is Kitab Se Maine
Naqal Kiye Hain,

Inmese Kaun Sa Lafz Hai Jisse
Chaaron Imamon Mese Kisi Ek Ki Taqleed
Saabit Hoti Hai ???


Bhai Daleel Toh Use Kahte Hain Ke Ek Shakhs
Dawa Karta Hai Ke Namaz Farz Hai, Fat Se
Daleel Deta Hai


" Aqeemis salaat"


Lekin Agar Koi Shakhs Ye Daawa Kare Ke
Imam Abu Haneefa (Rh) Ki Taqleed Farz Hai

Aur Daleel De Ke Hz Abu Bakr wa Umar (Ra) Ki
Iqteda Karo Toh Uski Yahi Misaal Hogi Jo Aaj
Log Kar Rahen Hain Ke Kahte Hain

"Qad Khalat Man Qablah Rasool"

Yani Hz Isa Marr Gaye Ye Toh Daleel Ki Aisi
Haisiyat Thi Jo Bilkul Zaahir Hai,


Ab Iske
Jawaabaat Suniye1- Is Hadith Me Toh Hz Abu Bakr Wa Umar (Ra)
Ki Ma'an Iqteda Ka Zikr Hua Hai, Na Dono Mese
Ek Ek Ki,
Pas Aap Bhi 4 Imamon Ki Jodha Baandth Kar 2
Kijiye Fir Do Do Ki Ma'an Iqteda Karne Ka
Huqm Kijiye Na Ki Ek Ek Ki,2- Hz Abu Bakr wa Umar (Ra) Ki Iqteda Ke
Huqm Se Imam Abu Hanifa (Rh) Aur Imam
Shafai (Rh) Ki Taqleed Kaise Saabit Ho Gayi ??


Kya Un Dono Buzurg Sahaba (Ra) Ki Khilaafat
Se Un Dono Imamon Ki Khilaafat Bhi Saabit Ho
Sakti Hai ??


Ya Kisi Do Nabiyon Ki Nubuwwat Ka Saboot In
Imamon Ki Taqleed Ka Suboot Ban Sakta Hai,


3- Iqteda Ke Huqm Se Taqleed Ko Saabit Karna
Kiya Quraan Wa Hadith Ki Istelaah Se
Be'khabri Baratna Nahin ??


Quran Ne Nabiyon Ka Zikr Karke Aakhiri Rasol
Hz Muhammad (Sws) Ko Huqm Diya Ke

"Fabhada'hum Iqtedah"

(Surah Anaam 90)


Yani Unki Hidayat Ki Iqteda Karo.


Kya Aap Ke Nazdeek Hamare Nabi (Sws) Agle
Nabiyon Ke Muqallid They ??


4- Agar Dono Buzurg Sahabi (Ra) Ki Iqteda
Ma'an Zaroori Thi Toh KhilafAt E Siddique Me
Sultanate Aur Farmaan Sirf Hz Abu Bakr Ka
Kyun Chalta Tha Dono Ko Khilaafat Me
Baraabar Ka Shareek Ashaab Rasool Ne Kyun
Na Kiya ??


5- Pas Khilafat Siddiqui Me Sirf Iqteda E
Siddiqe (Ra) Us Hadith Ke Khilaaf Rahi Aur
Khilafat E Farooqui Me Sirf Iqteda Farooqui Bhi
Us Hadith Ke Farmaan Ke Khilaaf Rahi, Kyonki
Hadith Me Toh Dono Ki Ma'an Iqteda Karne Ka
Huqm Hua Hai,


6- Agar Dono Buzurgon Ki Maujoodgi Me Ek Hi
Ki Iqteda Zaroori Thi Jaise Aapne Farmaya Hai
Toh Fir 2 Imamon Ki Maujoodgi Me Ek Hi Ki
Taqleed Zaroori Kyun Na Qaraar Di Jaaye Aur
Jis Tarah Ek Ki Maujoodgi Me Dusre Ki Iqteda
Saaqit Hai ;


Ek Ki Maujoodgi Me Dusre Ki TaqleeD kyun Na
Saaqit Ho ??


Imam Abu Hanifa Aur Imam Malik (Rh) Dono
Ka Ek Zamana Hai Kiya Wajah Hai Ke Duniya
Par Dono Ki Taqleed Waajib Ki Jaaye ??


Un Dono Mese Ek Ki Taqleed Ko Baatil Kyun
Qarar Ni Di Jaati ??


Imam Shafai Aur Imam Malik Ka Zamana Bhi
Ek Hi Hai Un dono Mese Ek Ki Taqleed Ko
Saaqit Kijiye, Is Hisaab Se Toh 3 Taqleedein
Meethi Neend So Jaayengi, Baaqi Fir Ek Hi
Rahegi Aur Wah Bhi Imam Ahmad Bin Hambal
(Rh) Ki,


Pas Aap Toh Apni Hanafiyat Ki Saf Uthaayen..


7- Huzoor (Sws) Ne Apne Un Dono Buzurgon
Ki Iqteda Ka Huqm Diya Tha,


Ab Sawaal Ye Hai Ke Aaya Hadith Rasool (Sws)
Kisi Masle Me Saaf Maujood Hon Ya Aayat
Qur'aani Kisi Masle Me Saaf Maujood Ho Phir
Bhi Us Par Amal Karne Ke Liye Un Dono
Buzurgon Ya Un Mese Ek Ki Raaye Ka bhi Uske
Mutaabik Hona Us Aayat Wa Hadith Par Amal
Karne Ke Liye Zaroori Tha Ya Nahin ??


Agar Zaroori Tha Toh Kya Aap Koi Aisi misaal
Pesh Kar Sakte Hain Ke Sahaba Kiram (Ra) Un
donon Khilaafaton Me Quran Wa Hadith Par
Baraah E Raast Amal Nahin Karte They Balke
Har JuzziE Aur Kalai'e Mamle Me Sirf Un hi
Dono Buzurgon Ka Farmaan Hi Qabil Amal
Samjha Jaata Tha ??


Aur Agar Ye Baat Na Thi Toh Maamla Saaf Hai
Ke jin Ki Iqteda Ke Mamoor Qarn Awwal Ke
Musalman They Jab Wah Unki Maujoodgi Me
Quran Wa Hadith Par Amal Karne Me Azaad
They Toh Fir Aaj Imamon Ke Inteqaal Ke
Sadiyon Baad Ke Musalman Hadith Wa Quraan
Par Amal Karne Me Azaad Kyun Na Hon ?


Unhe Kya Qaid Hai Ke Jab Tak Imam Abu
Hanifa Ya Imam Shafai (Rh) Us Par Amal Na
Karen Ye bhi Alag Thalag Rahen ??


8- Jinki Iqteda Ka Huqm Tha Unki Iqteda Ko
Bhi Huzoor (Sws) Ne Apni Zaat Ke Baad Rakha
Aur Unki Zindagi Tak Mahdood Rakha,


Fir Kya Wajah Hai Ke Hadith Wa Quraan Hote
Hue Aaj Aap Log Hamen Aimma Ki Taqleed Ki
Zanzeeron me Jakad Rahen Hain,


Aur Kiya Wajah Jo Aimma Ke Sadiyon Baad Bhi
Hamen Is Muhliq Qaid Khaane Se Nijaat Nahin
Dete ???To Be Continued.....In Sha allah