Tuesday, March 18, 2014

DUA KARNE KA TAREEQA KYA HAI ??


 Dua Karne Ka Tariqa Kya Hai?

Jawab- Jab Koi Shakhs Dua Karne Bethe To Pahle Allah T'ala Ki Khoob Hamd- Sana Bayan Kare Aur Allah Ki Tarife Kare, Phir Uske Nabi Hazrat Muhammad Sallallahu Alahi Wasallam Par Darud Padhe Phir Apne Haq Me Duaye Kare


Hadith- Allah Ke Rasul s.a.w Ne Ek Shakhs Ko Dua Karte Suna Lekin Pahle Allah Ki Tarif Nahi Ki Aur Uske Rasul s.a.w Par Darud Padha To Rasul s.a.w Ne Farmaya Isne Dua Me Jaldi Ki

Phir Use Bulaya Aur Farmaya Jab Namaz Padho To Pahale Allah Ki Tarif Karo Aur Mujh Par Darud Padho Phir Jo Dua Karni Hai Karo

Tirmizi


via--Ayan khan salafi