Monday, March 17, 2014

SEENE PAR HAATH BAANDHNE KE DALAIL-(PART-3)

Namaaz (salaah) me seeny par( Chest ) hath bandhne k dalaail

bismillahirrahm
anirraheem


*waail bin hajar rz se riwayat hai k maine rasul saw ke sath namaz padhi to aap saw ne apna daaya hath mubarak apne baaye hath mubarak k upar seene mubarak par rkha''

(Sahih Ibn Khuzaima, j. 1, page 243)


**Mo’mal bin Isma’eel r.al per Aytraz k jawab :


*Mohammad bin Naser Marwazi r.al kahte hai k jis Rewayat k Bayan kerne me Mo’mal bin Isma’eel r.al Munferd ho us Rewayat per Toukuf lazim hai.


Jawab:


Ali Sadra k Alfaz Nakal karne me Mo’mal bin Isma’eel r.al Munferd Nahi Kuki Jo Alfaz Mohtaram Sufyan Sauri r.al se Mohtaram yahiya bin Sa'id Al katan r.al Mohtaram Halb Tahi r.a se marwi Rewayat me Nakal karte hai wahi Alfaz Mohtaram Mo’mal bin Isma’eel r.al Mohtaram Sufyan Sauri r.al se Mohtaram Wail bin huze r.al se Marwi rewayat me Nakal karte hai Lehaza Sabit hua k ''Ali Sadra'' k Alfaz Nakal karne me Mozuf Munferd Nahi hai Lehaza Aytraz Batil hai.


Es Bahas se ye Wajeh hua k Mo’mal bin Isma’eel r.al ki Serf Qoul yaddast per Kala'am hai, yaad Rahe k Es Kism k Rawi ki Rewayat fi-nafsih-e-Has
an Darz ki hue hai leken es Kism ki Rewayat us Waqt Sahi k Darza hasil kar lete hai jab koi Dusre Rawayat us ki Sahid (gawahi) ho jaisa k Allama Ibn Salah farmate hai :

''Jis Hadees k rawi Hafiza w etekaal me kamzor ho mager us k Suma'ar Muhaddiso ne Us Giroh se hota ho jo Sadk wa Satr k wasf se Maruf ho us kism ki Hadees Ager kisi dusre Tareke se v Marwi ho tou us Hadees ko Tarfen se Kuwat hasel ho jayege Es tarah ye Hadees Hasan k Darze se Buland ho ker Sahi k Darza hasil ker le ge.''


[Mukadma Ibn Al salah , safa-71]


Es hakikat ko Imam Al-Seuti Katri r.al Nakal se Bayan karte hai :


''Jis Hadees k Rawi Hafiza wa Sabta me Ala Darza k rewayat se kam ho leken wo Sadk wa Satr k wasf se Mashur ho tou us Rawi ki Marwiya'at ko Hasan Tasleem keya Gaya hai, Ager wo Hadees kisi Dusre Tareke ki Marwiye ho Agerche Dusra Tareka ek he ho tou Ayse Hadees Mutabeht ki wajah se Kawi ho jayege Aur hum us k So'e Hafiza ki wajah se jis Chiz se Darte the Wo Zael ho jaye gee Us Tarah wo Mamuli kami Puri ho jayege Aur hadees Hasan k Darze Buland Hoker Sahi k Darza Hasel ker le ge Jaisa k Abi bin Abbas Nabi Akram Sallahu alaihe wasallam k ghore k Awzaf se Mutalik rewayat karte hai Abi r.al k So'a Hafiza ki Wajah se Unhe Imam Ahmed r.al,Imam Ibn Mo'in r.al Aur Imam Nishai r.al ne Zaif karar deya hai , leken uske ye rewayat Hasan hai , es Rewayat me Chunke uske Bhai Abul-Mahemn r.al ne us ki Mutabehat ki hai Es leye us ki ye Hasan Reayat Sahi k Darza Hasel ker Chuke hai ''


[Takreb Al-Nawawi ma ter'reb Al Rawi ,safa-57]


Darze Bala Bayanat se ye Wajeh hua k Wo Rewayat jis k Rewayat me se koi rawi Kamzor Hafiza rakhta ho leken wo Sadk wa Satr k wasf se Mashur ho us ki rewayat fi-nafsih-e-Has
an hoge Aur Ager koi Dusra Rewayat uske Muabeh ya sahad ho tou fer ayse Rewayat Sahi kahlayege, Es Usool ki Rousne me ye kahana k Sahi Ibn Kuzaima ki zer-mutalah Hadees sahi hai hakekat ki Akse hai.

Mo’mal bin Isma’eel r.al se Marwi Rewayat ko Darz -e-Zaer Maher-e-Fan ne Sahi ya Hasan Taslem keya hai.


1-Imam Bosre r.al Faramate hai.


''Mo’mal bin Isma’eel r.al ki Wajah se ye Hasan hai''


[Musbah Al-Zarah, jild-2,Safa-130
]

2-Imam Hakim ne Mo’mal bin Isma’eel r.al se Marwi Hadees ko Imam Muslim r.al ki Sart k Mutabik Karar Deya hai.


[Mster'ak Hakim kitab Al Zanaiz, jild-1,safa-534
]

Imam Zaibe r.al ne Talkesh me Imam Hakim r.al ki tahseh se Ittefak keya hai.


3-Hafiz Ibn Hazar r.al ne Mo’mal bin Isma’eel r.al se marwi Rewayat ko Hasan Tasleem keya hai.


[Talkesh Al-Zarrah,jild-
2,Safa-154]

4-Allama Al-haismi r.al ne Mazmua Al-Zuwaid me Mo’mal bin Isma’eel r.al ko Sekah Tasleem keya hai.


[Mazmua Al Zauzi,jild-2,sa
ga-201]

5-Ibn Said Al Nash r.al ne Mo’mal bin Isma’eel r.al ki ese Rewayat ko Sahi Tasleem keya.


[Makhtut sareh tirmizi jild-2,safa-211
]