Wednesday, December 14, 2011

JAMA(SEX) KARNE SE ROZA FAASID NAHI HOTA !! (FIQH HANAFI)Hadees pe Aetaraaz karne Walo Pehle apne Gerebaan me Dekho;....


Hanafioo ka Pakka Siaam (Roza) :


"jaanwar aur murda se jama kiya ,aur musht zani(masturbation) karne se roza fasid nahi,"


(fatawa qadhi khan jild 4 pg 820)


KYA YE DEEN E ISLAAM HAI?? Hargiz nahi !