Sunday, December 18, 2011

MUHADDISEEN HANAFI KYON NAHI??

Bismillahirrahmanirraheem
MUHADDISEEN HANAFI KYON NAHI??" muqallideen ne kutub sittah ke musannafeen ,bukhari,muslim, abu dawood, nisaai, ibne majah ko imam shafai ka muqallid qaraar diya hai"


(ek gair muqallid ki toba page no 8)


sawaal yah hai ke in saare muhaddiseen ne shafai maslak hi kyon akhtiyaar kiya??


Hanafi maslak me aisi kaunsi khaami thi jiski wajah se ise apnaane se yah log door rahe??


Phir baaz logon ne in muhaddiseen ko hambali bhi kaha hai aakhir aisa kyon??


Dar haqiqat maamla yah hai ke wah log na hi hambali they aur na shafai balke yah dono mazhab sunnat ke qareeb aur inke aksar masail hadith ke mutabik they,

isliye logon ne muwafikat ke bina par kisi ek maslak ki taraf mansoob kar diya warna in muhaddiseen ne apne ijtihaad ki bina par bahut se masail me imam shafai aur imam ahmad bin hambal se ikhtelaaf bhi kiya hai..


In muhaddiseen ko log hanafi mazhab ki taraf to Hargiz mansoob nahi kar sakte they kyonki yah maslak quran wa hadith aur dalail sahih se is qadar door hai ke muhaddiseen ne jagah jagah uska radd kiya hai.....DUA KI DARKHWAAST......JAZAKALLAHU KHAIRAN KASEERA