Saturday, December 17, 2011

IMAM-E-MASJID KI TAQLEED--HAQIQAT KYA HAI???

Bismillahirrahmanirraheem
IMAM-E-MASJID KI TAQLEED--HAQIQAT KYA HAI???Muqallid hazraat farmaate hain:-" gair muqallideen apni masjid ke imam ki taqleed karte hai"mera kahna hai ke is maamle me aap dono baraabar hain, dono apni masjid ke imam ya apne maslak ke maulwi se masla poochte hain...


Agar hamne(ahle hadith) allah ke rasool sallallaho alaihi wasallam(pbuh) ki zabaan se koi hadith nahi suni hai toh aapne(muqallideen) ne bhi imam abu hanifa ki zabaan se koi baat nahi suni hai, albatta ham dono me baaz wa jooh se farq hai.


Pahla farq yah hai ki ham rasoollullah sallallaho alaihi wasallam(pbuh) ki baat maaloom karke is par amal karna chaahte hain aur aap ek ummati ka fatawa maloom karke ispar amal karna chaahte hain-


dusra farq ya hai ke ham poore yaqeeni wa etmaad ke saath yah baat kah sakte hain ke yah hadith allah ke rasool sallallaho alaihi wasallam(pbuh) ki hai aur iski ya sanad Maujood hai, lekin aap(muqallideen) kisi bhi maamle me yaqeene taur par saabit nahi kar sakte ke wah abu haneefa ki hi baat hai


teesra farq yah hai ki aap imam abu haneefa ki taqleed ke liye apni masjid ke imam ki taqleed karte hain yaani taqleed dar taqleed me mubtala hai,


chautha farq ya hai ki ahle hadith taqleed ko bidat kahte hain kyon ki quran wa hadith se iska koi saboot nahi hai, aur wah apne masjid ke imam aur maulwi se allah ke huqm ki taameel me masla poochte hain,

allah taala farmaata hai :-" fas-alu ahlal zikri in kuntum la taa-lamoon"


trans:- " agar tum nahi jaante to ilm waalon se poocho"


"zikr waale" wah log hain jinke paas kitaab wa sunnat ka ilm hai,kyonki allah taala ne farmaya:-" ham ne hi zikr ko naazil kiya hai aur ham hi iske muhaafiz hain"


aur zaahir hai ke allah taala ne quraan wa hadith dono ko naazil kiya hai jaisa ke irshaad hai

" wama yantak anil hawa in huwa ala Wahyi yooha"


trans:- allah ke nabi apni khwahish se kuch nahi bolte wah wahi ilaahi ke mutabik bolte hain


lihaaza malum huwa ke quran wa hadith donon ka ilm rakhne waale se masla daryaaft karne ka huqm diya gaya hai.....


ALLAH HAMEN TAUFEEQ DE AUR TAQLEED SE BACHAAYE.......AMEEN